NIEUW – Vlerick Business School schakelt door naar een coronanoodplan (en wint belastingdispuut)

De Campus van de Vlerick School aan de Reep in Gent.

De gereputeerde Vlerick Business School vreest de impact van de coronacrisis op haar werking. Normaal heropent de school haar deuren op 17 augustus. Maar in deze tijden van corona zijn er geen zekerheden meer. Dus schakelt de school over naar een zogenaamd ‘contingency plan’, een noodplan waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe opflakkeringen van het covid virus. “Het verlies in bedrijfsomzet voor 2020 zal substantieel zijn.” zegt de school in haar jaarrekening die leert dat die omzet vorig jaar 33,5 miljoen euro bedroeg, goed voor een winst van 2,4 miljoen euro. Maar er is ook goed nieuws. Een dispuut met de belastingdiensten uit 2017 ten belope van 2,3 miljoen euro mag naar de archiefkasten worden verwezen. De school kreeg gelijk in haar verzet tegen de belastingaanslag.

Tijdens de crisis schakelde de school over op digitale online cursussen daar waar mogelijk. Waar dat niet kon, werden programma’s verschoven naar het najaar. Medewerkers en professoren werden op gedeeltelijke economische werkloosheid gestuurd tot eind juni 2020. Er werd een “substantieel contingency plan” opgestart met online leerplannen. “Cash management en monitoring is een absolute prioriteit.” zo klinkt het. Er werden verschillende maatregelen getroffen ter ondersteuning van de algemene kaspositie van de school. De kapitaalaflossing van de huidige investeringsleningen werd met een jaar uitgesteld, het vakantiegeld werd gefinancierd via een banklening en er kwam een bullet loan voor 1 jaar ter beschikking van de school.Goed nieuws was het feit dat de school in oktober 2019 in het gelijk werd gesteld met betrekking tot een belastingeis van 2,3 miljoen euro aangaande bedrijfsvoorheffing op betalingen aan onderzoeksassistenten. Die eis werd in 2017 door de fiscus geformuleerd na een belastingcontrole. Maar de school kreeg nu gelijk en mag de eis verticaal klasseren.