Parket verdedigt fraude afkoopwet die 10 keer meer opbrengt

FraudeHet parket van Gent komt met nieuwe cijfers omtrent de fraude afkoopwet die in 2011 van kracht werd, de zogenaamde verruimde minnelijke schikking. Die voorbije vijf jaar werd in het arrondissement Gent 88 miljoen euro aan fraudegeld binnengehaald, in de periode van vijf jaar voor de wet in voege trad, ging het om slechts 9,3 miljoen euro. Het Gentse parket volgt dus de stelling van de Chinese leider Mao: de kleur van de kat speelt geen rol, zolang ze maar muizen vangt.De cijfers komen van parketwoordvoerster An Schoonjans en Kristof Lammens, chef van de sectie fiscale fraude. Ze kiezen daarvoor zoals zo dikwijls wanneer het om fraude gaat voor een gesprek met de financiële krant de Tijd. De afkoopwet, die deze week nog in het nieuws kwam met Tom Boonen, stuit dikwijls op maatschappelijke kritiek, precies omdat fraudeurs ontsnappen aan een strafrechterlijke veroordeling. “Om een blanco strafregister te behouden volstaat het langs de VIP-kassa te passeren.” zo zeggen kritische waarnemers. Een ander punt van kritiek is dat de wet op elk moment in de procedure kan worden ingeroepen. De fraudeur kan dus zien hoe ver de rek van justitie gaat vooraleer hij toegeeft en betaalt. Magistraten reageren doorgaans beschroomd op die kritiek. Nu echter niet.

“Om een blanco strafregister te behouden volstaat het langs de VIP-kassa te passeren”

Voor de invoering van de verruimde minnelijke schikking in 2011 kon het arrondissement Gent in een periode van vijf jaar (van 2007 tot 2011) 9,3 miljoen euro opstrijken in zijn belastingfraudedossiers. De rechters hebben in die periode 308.000 euro aan boetes opgelegd in fraudezaken en 9 miljoen euro verbeurd verklaard. Sinds de invoering van de verruimde minnelijke schikking in 2011 werd in 4,5 jaar tijd (tot en met vorig jaar) 88 miljoen euro binnengehaald. Dat is bijna tien keer meer. Er is 62 miljoen euro betaald aan minnelijke schikkingen: bijna 48 miljoen euro aan de fiscus en 14,2 miljoen euro aan het parket. Daarnaast hebben de rechters 24,5 miljoen euro verbeurd verklaard en 1,3 miljoen euro boetes opgelegd.

“Als we twee jaar cel of meer willen vorderen tegen de verdachte is een schikking uitgesloten”

De magistraten lichten ook toe hoe wordt beslist welke fraudeverdachte een schikking mag betalen en welke niet? Lammens: “Er is een objectief criterium in de wet: als we twee jaar cel of meer willen vorderen tegen de verdachte is een schikking uitgesloten. Maar het wordt natuurlijk altijd geval per geval bekeken. Als iemand de fiscus al heeft vergoed, zullen we sneller geneigd zijn om te praten. Ik merk wel dat in het gros van de fraudedossiers advocaten bij ons eens polsen of een schikking mogelijk is. Die gesprekken zijn dan wel vertrouwelijk en we mogen wat daar gezegd wordt niet gebruiken voor de rechter. Maar als er een akkoord is, wordt alles wel voorgelegd aan de rechter. Die mag dan niet inhoudelijk mee beslissen, maar hij gaat wel na of alle formele voorwaarden zijn nageleefd. Dat heeft nog geen problemen opgeleverd.”

Ook de fiscus, en dan vooral de Bijzondere Belastinginspectie, kan zich nog verzetten tegen de schikking. “Maar dat is eerlijk gezegd nog maar twee keer gebeurd in de afgelopen jaren. Dus echt weinig.”