VASTGOED – Mechels shoppingcentrum Malinas moeizaam van start

Het lijkt wel een moeilijke opdracht om een belevingscomplex in Vlaanderen te bouwen. Na Bart Verhaeghe met Uplace, blijkt nu ook Luc Geuten met zijn projectontwikkelaar Mitiska Reim en hun bouwproject Malinas op verzet te botsen. Begin september ging Geuten van start met de bouw van het winkelpark Malinas. Het project wil, vlak bij de afrit Mechelen-Noord op de E19, een plek bieden aan 24 winkelpanden. Zeven van de 24 huurders komen van het naburige Rode Kruisplein, zoals AS Adventure en Vanden Borre. Aanvankelijk kon Geuten op brede steun rekenen van zowel de stad Mechelen als Unizo, maar nu de omvang van het project begint door te dringen klinkt er kritiek.Zo vreest Unizo dat het winkelpark nadelig zal zijn voor de handelszaken in de binnenstad. “Nu al worden we in de Mechelse winkelstraten met leegstand geconfronteerd. De coronacrisis heeft die trend versterkt. Als er meer winkels aan de rand van de stad bijkomen, vlot bereikbaar met de wagen, zullen nog meer shoppers de binnenstad links laten liggen”, zegt Mia Vancompernolle, nationaal adviseur ruimtelijke ordening bij Unizo in De Standaard. “We zien een old school shoppingcomplex verrijzen waarbij de te verplaatsen baanwinkels slechts 37% van de voorziene oppervlakte invullen”.

De kritiek doet denken aan het verzet tegen Uplace. In vijftien jaar tijd werd het project Uplace twee keer volledig vergund, maar de eerste steen van het belevingscomplex werd nooit feestelijk neergelegd. Telkens werden de vergunningen na procedures van een zestal tegenstanders, waaronder de stad Vilvoorde en Unizo, vernietigd. Wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan in de zone rond het viaduct van Vilvoorde in 2017 definitief vernietigd werd door de Raad van State kreeg Uplace de doodsteek.

In een gezamenlijk communiqué met de Mechelse burgemeester, Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-M+), onderstreept Carl Van Dyck, de directeur van Unizo voor de provincie Antwerpen, dat er samen met de Stad Mechelen een sterke handelsconvenant is afgesproken om de impact op de commerciële kern van de Mechelse binnenstad zo beperkt mogelijk te houden. Dat convenant houdt o.a. in dat alle entiteiten groter moeten zijn dan 800m²; vier zelfs groter dan 1.900m². Om zo te voorkomen dat er kleinere boetieks of centrumwinkels worden aangetrokken. Daarnaast mogen er de eerste vijf jaar geen handelszaken komen die al in de binnenstad gevestigd zijn, een tweede kan pas als die in het centrum minstens tien jaar behouden blijft. “De impact van een retailpark van die omvang aan de rand van de stad zal echter altijd een zorg blijven voor Unizo”, zegt Van Dyck. “Maar er werden voorwaarden afgesproken om hier een positief verhaal van te maken. Laat ons er nu alles aan doen om dat ook te realiseren.”