Ackermans & van Haaren [21]

Luc Bertrand

Vermogen € 1 773 241 417
Gekend als Ackermans & van Haaren
Activiteit Holding
Inplanting Antwerpen
Tendens Neutraal
Huidige positie 21


De oudste wortels van de holding Ackermans & van Haaren (AvH) gaan terug tot 1884 wanneer de Nederlandse combinatie Ackermans en van Haaren van start ging met het uitbaggeren van de Schelde. Nu, meer dan 125 jaar later, is AvH een Antwerpse holding geworden met vijf grote activiteitstakken.

Vooreerst is er de holding Deme, die alle baggeractiviteiten overkoepelt. Deme ontstond in april 1991 door het samengaan van Dredging International en Baggerwerken Decloedt. Deze laatste bouwde zijn reputatie op als West-Vlaamse groep die onder meer de haven van Zeebrugge mee hielp aanleggen. Deme is ondertussen een wereldspeler geworden die miljardendeals afsluit. In 2013 nam AvH Deme volledig over.

In 1994 slaagde AvH erin de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) naar zich toe te trekken. Via de NIM kwam AvH terecht in de sector van het risicokapitaal. Dat is meteen de tweede poot onder de groep, naast de baggerwerken. Als derde luik is er de dienstensector waar AvH de fusie realiseerde van Bank Delen met Bank J. van Breda, een operatie tussen puur Antwerpse spelers. Die nieuwe combinatie is vooral actief in de sector van de grote vermogens en zelfstandigen. De groep lijkt ook te ontsnappen aan de wereldwijde bankencrisis.

De vierde poot staat voor energie en grondstoffen met de holding Sipef als centrale speler. Max Green, een joint venture met Electrabel, bouwde in Langerbrugge een oude steenkoolcentrale om tot een biomassafabriek. Ook de nieuwe groeilanden worden opgevolgd. In India nam AvH participaties in een cementboer en een steengroevegroep. In de divisie vastgoed bouwt AvH gestaag aan zijn seniorenresidenties. In drie jaar tijd heeft het via Anima Care een portfolio uitgebouwd van 1000 bedden.

Het boegbeeld van AvH is momenteel Luc Bertrand. Die verwierf in België de status van industrial leader. De mening van Bertrand is belangrijk. Dat werd nog versterkt na het debacle van Fortis. Bertrand bleef immers buiten dit verhaal staan en kon zo symbolisch zijn maagdelijkheid herwinnen. Recent wordt hij meer en meer geflankeerd door zijn dochter Alexia. Die werd in 2015 de nieuwe kabinetchef van MR-kopstuk en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Momenteel is ze fractieleider van de MR in het Brusselse parlement.