Optima Bank slaat een gat van 20 miljoen euro

Optima logoDe curatoren van Optima Bank schatten het gat bij de failliete bank op 20 miljoen euro. Dat is dan net evenveel als de waarborg die ex-topman Jeroen Piqueur in 2014 aan de bank verleende. Daarbij gaf hij zijn aandelen van de vastgoedpoot Optima Globale Estate en de holding er boven Optima Global Invest als pand. Die werden toen op 33 miljoen euro gewaardeerd. Bovendien ging hij de belofte aan nog eens 10 miljoen te lenen aan de bank. Voor de rechtbank wordt nu een robbertje uitgevochten over het beheer van het vermogen van Piqueur.De advocaten van Piqueur stellen dat de bevriezing van het vermogen van hun cliënt een aanfluiting is van het beslagrecht. Piqueur kan volgens hen zelfs geen brood meer aankopen. Piqueur heeft zelf de bank gedagvaard voor tergend en roekeloos geding en vraagt daarom 100.000 euro.

Er werd op vraag van de rechtbank en vermogensstructuur van Piqueur opgemaakt maar die is volgens zijn advocaten vertrouwelijk en kan niet aan derden worden overgemaakt. Volgens curator Matthias Gesquière heeft Piqueur er zich toe verbonden de totaliteit van de schulden van Optima Bank af te dekken. Volgens Gequiere zal er een tekort zijn dat op 20 miljoen kan geschat worden. Volgens curator De Meyer zal het sociaal passief alleen al 7,5 miljoen euro bedragen. Fernand Keuleneer, die tussenkwam voor verzekerden, wees erop dat die buiten het garantiefonds vallen.