CORONA – Covid 19 doet ook erfenissen crashen

Wie getroffen wordt door een overlijden van een familielid moet daarvan normaal binnen de 4 maand een aangifte van nalatenschap doen bij de Vlaamse Belastingdienst. Corona zorgt daarbij echter voor dubbele moeilijkheden. Notarissen en experten zijn moeilijk bereikbaar. Daardoor wordt de aangiftetermijn verlengd tot 2 maand na het einde van de periode van de verstrengde maatregelen. En wie aandelen erfde, krijgt meer tijd om de waarde van die aandelen te bepalen. Door de corona beurscrash van 30 tot 40 % zijn de geërfde aandelen soms zoveel in waarde gedaald dat ze zelfs niet meer volstaan om de erfbelasting te betalen.Een aangifte van een erfenis is altijd verplicht, behalve als er geen onroerend goed in de nalatenschap zit, of bij heel kleine nalatenschappen waarop geen erfbelasting verschuldigd is. In Vlaanderen moeten erfgenamen de aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), binnen de 4 maanden na het overlijden of 5 maanden bij een overlijden in een ander Europees land. Nu wordt die termijn dus iets soepelder toegepast.

Een groter probleem is er ongetwijfeld voor wie aandelen erfde die door de cocorna beurscrash fors in waarde zijn gedaald. Aandelen en andere financiële producten moeten worden aangegeven tegen de waarde die ze hebben op een bepaald moment: de datum van het overlijden, één maand later of twee maanden later. Omdat de beurs door de coronamaatregelen 30 procent crashte, wordt daar een vierde waarderingsmoment aan toegevoegd: de derde maand na het overlijden. Dat moet vermijden dat de te betalen erfbelasting berekend wordt op een bedrag dat hoger ligt dan wat de geërfde aandelen nog waard zijn.