Hoe de naam Sioen langzaam verdwijnt uit het bedrijf Sioen (en hoe de revisor zich verzet tegen de waardering)

Michéle Sioen staat momenteel aan het hoofd van het gelijknamige familiebedrijf.

Op 4 januari van dit jaar overleed Jacqueline Sioen-Zoete, de weduwe van Jean-Jacques Sioen. Ze werd 78 jaar. Samen legde het echtpaar de basis van het succesvolle beursgenoteerde textielbedrijf Sioen. Het echtpaar liet drie dochters na: Michèle, Danielle en Pascale. Net bij het overlijden van hun moeder werkten die een regeling uit waarbij hun eigen kinderen hun intrede doen in het kapitaal van het bedrijf. Aangezien de erfenis Sioen nu in handen is van drie dochters draagt geen van de nakomelingen in de derde generatie nog de naam Sioen. Ook opmerkelijk: die hele generatiewissel gebeurt in een Belgische juridische structuur en niet in pakweg een Nederlandse. Het familiaal vermogen wordt daarbij vastgelegd op 513 miljoen euro. Klein detail, de revisor gaat met die waardering, die een stuk hoger ligt dan de beurskoers van het bedrijf, niet akkoord. Volgens de revisor ligt die waarde 170 miljoen euro lager.

Michèle Sioen is gehuwd met de projectontwikkelaar Marnix Galle. Haar vier kinderen Jean-Charles, Sofie, Audrey en Antoine dragen echter de naam van haar eerste echtgenoot, Joris. Haar zus Pascale is gehuwd met Paul Renson maar haar kinderen Miguel en Dimitri dragen de naam van hun overleden vader Vanduffel. De kinderen van Michèle hebben zich verenigd in de holding Midipa, die van Pascale in JCA2M. Elk brengen ze één derde in van de holding Sicorp, telkens goed voor 171 miljoen euro.Sicorp is de Belgische tussenschakel naar de controle over het beursgenoteerde Sioen die in Nederland verankerd ligt. De familie legt de waardering van Sicorp van 517 miljoen euro vast op basis van cijfers uit 1999. Die zijn een stuk hoger dan de huidige beurskoers van het bedrijf. De revisor verzet zich daar dan ook tegen. Die stelt dat dat cijfer 170 miljoen euro te hoog ligt. De familie verantwoordt zich echter. “In zijn strategie vaart de Sioen Industries groep een duurzame koers, waar een stabiele bedrijfsvoering op lange termijn voorop staat en niet de kortzichtige winstmaximalisatie, zo klinkt het. Het is duidelijk dat van bij de opstart – 59 jaar geleden – de lange termijnvisie primeert bij Sioen Industries. In deze optiek is de raad van bestuur van mening dat, in toepassing van de CBN adviezen, de aandelen moeten geboekt blijven aan de aanschaffingswaarde en dat een minderwaarde enkel geboekt moet worden indien er sprake is van een duurzame minderwaarde verantwoord door de toestand, de redabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschap waarin deelgenomen wordt. De vooruitzichten en de rendabiliteit van de vennootschap Sioen Industries zijn, ondanks de evolutie van de beurskoers, immers nog niet duurzaam gewijzigd.”