Legoland wordt giftige pad in de Waalse politieke korf

Eind augustus 2022: (vlnr) de Waalse Minister President Elio Di Rupo (PS), de burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS), Merlin Group CEO John Jakobsen, MR kopstuk Willy Borsus en PS-staatssecretaris Thomas Dermine poseren bij de voorstelling van Legoland. (Foto: Belga Images)

Beeld u het volgende in” schreven we eind augustus vorig jaar: “ Een belangrijke multinational komt naar België om een groot investeringsproject voor te stellen. Maar nog tijdens de officiële voorstelling blijkt dat het project nog moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de groep. En tegelijkertijd blijkt dat er een maximum wordt gezet op de investering. Alles wat daarboven komt, moet worden bijgelegd door de partner, in casu de Waalse overheid.” Dat was zo ongeveer de aankondiging waarmee Legoland naar Charleroi kwam. Dat verhaal gaat dus niet door. Legoland komt niet naar de verlaten site van Caterpillar in Charleroi. Ook de beloofde 1.500 nieuwe jobs komen er niet. Dat is ongeveer het slechtste nieuws dat Waalse politici konden krijgen op één jaar van de lokale en regionale verkiezingen.

Alle partijen konden nog breed glimlachen vorig jaar. Zowat de hele top van de PS, de Waalse socialisten, en de halve top van de MR, de Waalse liberalen, waren aanwezig op het plechtig moment van de ondertekening van een wel niet bindende overeenkomst met de groep Lego. De Waalse regio had diep in haar zakken gegrepen om een bestemming te vinden voor de Caterpillar site. De multinational Lego zou maximaal 200 miljoen euro investeren, de Waalse en Belgische overheid 135 miljoen met daarbovenop een bankgarantie van 75 tot 100 miljoen. En als het geheel met de exploderende bouwkosten boven de 400 miljoen komt, zou de overheid, met de Waalse socialisten van de PS voorop, bijspringen. Ook in het verkiezingsjaar 2024.Het mag duidelijk zijn dat Lego de Waalse politiek financieel nu al in een wurggreep houdt.” zo luidde onze commentaar. Die wurggreep is nu omgevormd in een giftige pad die zich heeft geïnstalleerd in de Waalse politiek. Lego haastte zich wel om te zeggen dat hun beslissing om niet naar Charleroi te komen niets te maken heeft met de politieke wereld. In tegendeel. Lego gaat zich concentreren op zijn bestaande Legoparken en op drie nieuwe parken die in China worden gebouwd. Wallonië blijft achter met een forse kater. Het bedrijf Lego is nog steeds in handen van de Deense stichtersfamilie Kristiansen en hun holding KIRKBI. De eerste commerciële slagzin die het bedrijf Lego ooit lanceerde, luidde “Det bedste er ikke for godt”, of in het Nederlands: Het beste is niet goed genoeg. Blijkbaar was Wallonië nog niet goed genoeg.