Minister Geens: curator Optima is kwetsbaar

Koen Geens
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Geert Defreyne, één van de drie curatoren van de failliete Optima Bank, kan eventueel op vraag van de betrokken schuldeisers gevraagd worden om zich terug te trekken uit het dossier. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in de Kamer. Defreyne is extern medewerker van het advocatenkantoor Mertens & De Paepe in Gent. Dat is het kantoor waar de vroegere advocaat Jan De Paepe, nu persoonlijk juridisch adviseur van Jeroen Piqueur, vandaan komt. Zijn zus Mieke is er nog altijd partner en ze is getrouwd met Jos Mertens. Mertens was destijds een van de curatoren in de zaak-Parisis, een groot faillissement met gronden in Texas. Het was tijdens die zaak dat Jeroen Piqueur en Jan De Paepe elkaar leerden kennen.De zaak werd in het parlement aangekaart door N-VA kamerlid Sophie De Wit. Blijkt dat gemeenten die klant waren bij Optima niet kunnen terugvallen op het Garantiefonds. Dat fonds verwijst hen naar curator Geert Defreyne. Ronse is één van die gemeenten met een rekening van 30.000 euro bij Optima Bank. Volgens De Wit zijn er nog heel wat gemeenten in dat geval, zeker vanuit hun Ethias verleden. “Het gaat hier om belasting geld dat verloren gaat.” aldus De Wit die stelt dat er een “schijn van partijdigheid” speelt tegen Defreyne.

Minister van Justitie Koen Geens is zoals altijd zeer voorzichtig in zijn antwoord. Hij verwijst naar artikel 30 van de faillissementswet wat zegt dat bij dergelijke “schijn van partijdigheid” belanghebbenden de curator kunnen wraken. Geens wijst er ook op dat ook deontologisch een curator geen lid kan uitmaken van een kantoor dat vroeger voor de gefailleerde heeft gewerkt.

“Gewone burgers kunnen toch ook niet zo maar bellen naar de procureur-generaal om een onderzoek te vragen.”

De Wit haalde ook hard uit naar de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.a). Die heeft op eigen initiatief een telefoontje gepleegd naar de Gentse procureur-generaal met de vraag een onderzoek naar hem zelf op te starten om zo te worden vrijgepleit in het dossier. “Wat voor een beeld heeft dat van de politiek?”, vraagt De Wit zich af, “Gewone burgers kunnen toch ook niet zo maar bellen naar de procureur-generaal om een onderzoek te vragen.”