NewB komt er (dan toch)

De Europese Centrale Bank heeft vrijdag een vergunning van kredietinstelling verleend aan NewB. De coöperatieve bank heeft daarmee haar bankvergunning en kan nu beginnen met de operationele uitbouw van de nieuwe bank. Het is de eerste maal sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw dat in België nog een gloednieuwe bank wordt opgericht. Het is de bedoeling om komende zomer de eerste bankproducten aan te bieden. Het zal gaan om zichtrekeningen, spaarrekeningen en leningen. De klanten van NewB krijgen geen rente, ook niet op hun spaargeld. De leiding van de bank hoopt dat klanten voor NewB zullen kiezen wegens het ethische karakter van de bank.Het fiat van de ECB komt niet onverwachts. Vorige week raakte immers al bekend dat de Nationale Bank van België een positief advies had overgemaakt aan de toezichthouder in Frankfurt. Na enkele stresstests bleek dat het zakenmodel leefbaar was, dat NewB over voldoende kapitaal beschikte en dat de bestuurders ‘fit and proper’ bevonden werden. De goedkeuring is de bekroning van een jarenlang proces. De coöperatie NewB werd op 6 mei 2011 opgericht door 24 organisaties die na de financiële crisis een alternatieve vorm van bankieren in de praktijk wilden brengen. Twee jaar later bleken 26.000 coöperanten bereid mee te doen aan het initiatief. Vorig jaar slaagde NewB erin om dankzij een grootscheepse campagne 35 miljoen euro te verzamelen bij meer dan 71.000 sympathisanten. Al die financiële inbreng wordt nu omgezet in coöperatieve aandelen.

Er was de voorbije maanden de nodige scepsis omtrent de ambities van de initiatiefnemers van NewB en de financiële en operationele haalbaarheid van hun plannen. Ondanks al die tegenwind hebben ze doorgezet. Dat siert hen en dwingt respect af. De eerste hordes zijn genomen, maar de nu af te leggen weg is nog lang en moeilijk.