NewB: de laatste kans van 30 miljoen voor een nieuwe bank

Elke dag gemiddeld 1 miljoen euro risicokapitaal ophalen om tegen 27 november over 30 miljoen euro te beschikken. En om dat geld dan te gebruiken om een nieuwe consumentenbank op te richten die duurzaam en ethisch is. Het lijkt het niet alleen, het is ook zo goed als onhaalbaar. Te meer omdat NewB, de naam van de coöperatieve die het project wil vorm geven, in zijn korte bestaan al 10 miljoen euro verlies maakte en tijdens de eerste week slechts 1 miljoen euro wist op te halen. Te wijten aan het herfstverlof, zeggen de initiatiefnemers die nu alle zeilen bijzetten. De grote bankiers zitten ondertussen stilletjes te gniffelen. Er komt wellicht geen nieuwe Belgische bank die mikt op de gewone consument. Veel valt er nochtans niet te gniffelen. Er zijn de voorbije decennia verschillende banken ten onder gegaan. Er is er wel geen enkele nieuwe bijgekomen.De belegger kan een deel of het volledige bedrag van het geïnvesteerde bedrag verliezen in geval van financiële problemen of insolvabiliteit van NewB: Dit risico is hoog vanwege de gecumuleerde boekhoudkundige verliezen van elk jaar sinds de oprichting van de vennootschap in 2011, zijnde 10.732.632 euro volgens de rekeningen per 30/06/2019 en gezien NewB geen enkele bewezen en voorafgaande ervaring kan aantonen wat betreft de activiteiten van een kredietinstelling, die zij wil ondernemen.”

De prospectus van NewB die werd goedgekeurd door de bankcontroleur FSMA leest niet echt als een uitnodiging tot investeren. Maar zoals uit bovenstaand citaat blijkt, de cijfers zijn de cijfers. NewB verbrandde in haar korte bestaan al 10 miljoen euro aan kapitaal. De coöperatieve kon enkel overleven dank zij de financiële tussenkomst van de Franse verzekeraar Monceau die daarmee meteen ook de grootste geldschieter is. NewB telt nu 55.000 particuliere coöperanten en een 150-tal organisaties coöperant. De vraag is of die bereid zijn om nu ook financieel opnieuw over de brug te komen. De verantwoordelijken van NewB zijn ondertussen wel duidelijk: als deze kapitaalronde niet lukt, is meteen het hele project afgelopen.

NewB heeft al jaren de ambitie om een ethische bank te worden, gesteund door middenveldorganisaties en vakbonden. Tot nu toe geeft de organisatie enkel nog maar een prepaid kredietkaart uit en is ze voorzichtig begonnen met autoverzekeringen. Om echt te bankieren is echter een banklicentie nodig. De FSMA heeft nu een ultimatum gesteld: tegen 27 november over 30 miljoen euro beschikken.