De families André Emsens, Voortman, de Cartier de Marchienne en van der Rest [5]

Jo Van Biesbroeck, voorzitter van Etex.

Vermogen € 3 615 000 000
Gekend als Etex en Aliaxis
Activiteit Bouwmaterialen en buizenproductie
Inplanting Brussel
Tendens Stijgend
Huidige positie 5


De naam Emsens is geassocieerd met zowel de bedrijven Etex als SCR-Sibelco. Die laatste is het werk van wijlen Stanislas Emsens en staat apart in onze ranglijst. Etex werd daarentegen lang aangestuurd door André Emsens, een zoon van Alphonse Emsens en een oom van Walter Emsens, de vader van Stanislas Emsens. De familie Emsens telt om en bij 200 afstammelingen verspreid over beide takken.

Alphonse Emsens kocht in 1905 de licentie voor België. Dat procedé was duurzaam, isolerend en goedkoop en lag aan de basis van het fortuin van de familie Emsens, die nog altijd meerderheidsaandeelhouder van de groep is. Maar het materiaal draaide ook uit op een nachtmerrie en een last voor de groep, sinds de kankerverwekkende eigenschappen van het materiaal werden aangetoond. Asbest maakt elk jaar ongeveer 200 doden in België. In 2011 werd Etex in België voor het eerst veroordeeld tot een schadevergoeding door een rechtbank. In 2017 werd die uitspraak bevestigd voor het Hof van beroep.

Etex stopte in 1997 met de productie van asbest. Het bedrijf bleef wel tot 2002 in India eigenaar van een asbestproducerend bedrijf. Tot 2011 wist de groep alle juridische geschillen van zich af te schudden. Nog in datzelfde jaar maakte Etex bekend dat het de Europese gipsactiviteiten van het Franse Lafarge heeft overgenomen voor 1 miljard euro. Dat betekende een volledige strategische ommekeer voor de groep. In 2014 verwerft Etex de overige 20 procent van de gipsactiviteiten van Lafarge in Latijns Amerika en Europa. Volgens het bedrijf zullen ze op deze manier hun strategie beter kunnen implementeren en zal de financiële positie van de groep duidelijker worden.

Geen enkel lid van de familie Emsens mag een operationele functie uitoefenen in het bedrijf. Daardoor blijft het aandeelhouderschap en het management volledig gescheiden. De familie heeft wel vijf vertegenwoordigers in de raad van bestuur, onder wie de ex-voorzitter, Jean-Louis de Cartier de Marchienne, de achterkleinzoon van de stichter.

In 2003 werd de groep Aliaxis afgesplitst van Etex. Aliaxis overkoepelt alles wat te maken heeft met plastic afvoermaterialen en sanitair voor de bouwsector. Aliaxis groeide ondertussen uit tot een eigen miljardenbedrijf met een omzet van maar liefst 4 miljard euro. In het voorjaar van 2023 lanceerde Aliaxis een vijandig bod van 1,875 miljard euro op zijn Finse sectorgenoot Uponor.