NIEUW – Superdividend van 10 miljoen euro voor Le Soir en de familie Hurbain

Bernard Marchant, CEO van de groep Rossel en aangetrouwd met de familie Hurbain.(Foto: RV)

De Brusselse familie Hurbain keert zichzelf een bruto dividend uit van 10 miljoen euro via hun mediaholding Rossel. Die controleert in hoofdzaak de Belgische krantengroep Le Soir. Maar de familie Hurbain is ondertussen ook bijzonder actief in Frankrijk. Nadat ze in 2020 lucratief haar minderheidsparticipatie in de groep RTL verkocht werd ze daarna samen met de groep DPG van Christian Van Thillo terug voor 50 % eigenaar van het herschikte RTL Belgium. Beide mediabedrijven legden daarvoor samen 230 miljoen euro op tafel. De overname kreeg nu officiële goedkeuring en wordt effectief met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Over datzelfde jaar keert de holding Rossel een dividend uit van 10 miljoen euro. Het jaar daarvoor bedroeg dat dividend nog 5,1 miljoen euro.

Rossel publiceerde nog geen groepscijfers voor 2021. Op het niveau van de moedermaatschappij landde de omzet op 88 miljoen euro tegenover 84 miljoen het jaar daarvoor. De nettowinst daalde van 46 naar 19 miljoen euro, precies door de verkoop van RTL in 2020. Naast de strijd op de binnenlandse markt wapent Rossel zich steeds meer in de strijd tegen de GAFAM, afkorting die staat voor de multinationals Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon en Microsoft. In essentie gaat het dan om de vergoeding van de zogenaamde naburige rechten, het gebruik van informatie van derden. Wie bijvoorbeeld een naam googelt krijgt als resultaat een aantal korte citaten uit Belgische media. Volgens die laatste, waaronder dus Rossel, moet Google betalen voor die informatie die ze kopieert. Google zegt dan weer dat diezelfde informatie al zonder betaling te zien is op de website van de betrokken media. Het lijkt er op dat die juridische strijd in België wordt uitgevochten om als precedent te dienen binnen Europa. Nadeel voor de Belgische media zou daarbij zijn dat ze verdeeld optreden in Franstalige en Nederlandstalige groepen. Zoals steeds geven de GAFAM geen publieke commentaar op de kwestie en reserveren ze hun argumenten voor de lobbyisten en de advocaten.