UPDATE – NIEUWKOMER: Robert Levy, de Congolese bank TMB en Century 21: 117 miljoen euro

Robert Levy in 2015 bij zijn benoeming tot Belgisch ereconsul in Goma. Links van hem Alexander De Croo, toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. (Foto: YouTube)

Het zou kunnen een kwisvraag zijn in een vastgoedkwis: wat is het verband tussen de keten van vastgoedmakelaars Century 21 Benelux en de Congolese bank TMB? Het antwoord: de 52-jarige Robert Levy, geboren in Lubumbashi, Belgisch ereconsul in het Congolese Goma, oprichter en verkoper van de Congolese bank TMB en nu dus ook eigenaar van 85 % van Century 21. Levy, zoon van een metaalhandelaar in Oost-Congo, werkte 10 jaar als wisselagent om in 2004 de Congolese bank TMB (Trust Merchant Bank) op te starten. 15 jaar later is TMB de tweede grootste bank van Congo, goed voor meer dan 100 filialen in het hele Afrikaanse land. Vorig jaar verkocht Levy 85 % zijn Congolese bank aan de Keniaanse groep KCB. TMB stond toen voor een balanstotaal van 1 miljard dollar en een eigen bancair vermogen van 98 miljoen dollar. Levy komt onze ranglijst binnen met een vermogen van 117 miljoen euro.

Century 21 voert een harde strijd met zijn concurrent ERA voor het marktleiderschap in België als residentieel vastgoedmakelaar. Vorig jaar fusioneerde Century 21 Benelux met zijn moederbedrijf Avana Capital Investment. Century 21 Benelux is zelf een franchisenemer van de gelijknamige Amerikaanse groep en bouwde in België eigen franchiseketen uit. Bij de fusie met Avana kreeg de groep een waardering mee van 5 miljoen euro. Daarbij is wel belangrijk te noteren dat de twee belangrijkste financiers van de vastgoedmakelaar zelf een waarborgpand hebben op de aandelen. Het gaat dan om de verzekeraar Patronale, goed voor een lening van 2,8 miljoen euro aan Century 21, en Invest for Jobs, goed voor een lening van 1,4 miljoen euro. Invest for Jobs is een investeringsfonds dat is opgericht door de sociale partners van de metaalverwerkende sector en Agoria. De twee aandeelhouders van Invest for Jobs zijn het Pensioenfonds Metaal enerzijds, en het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid anderzijds. Christophe Picard is de afgevaardigde van het dagelijks bestuur van Invest for Jobs en is ook bestuurder bij Century 21 (zie update onderaan). Binnen het kader van die fusie verkocht hoofdaandeelhouder Grégory Maquet zijn 65 % aandelen in Century 21. De advocaat Claude Bontinck kocht 15 % over, Robert Levy, die toen al 35 % controleerde, kocht de overige 50%.In België werkt Levy met zijn vennootschap Interimmeubles. Vorig maand heeft Levy, die ondertussen in Monaco is gedomicilieerd, het kapitaal van die vennootschap opgetrokken met 1,6 miljoen euro om daarna 2,7 miljoen euro overgedragen verlies weg te werken. Interimmeubles beschikt nu nog over een kapitaal van 1,5 miljoen euro.

Het is duidelijk dat Levy zijn opgebouwd vermogen in Congo niet in België heeft verankerd. Hij startte de opbouw van de bank TMB in Lubumbashi, Katanga. “Voor onze komst werd het retailbankieren genegeerd. De vestigingen waren alleen gericht op bedrijven en vermogende particulieren. Dat mensen geen bankrekening konden hebben, stoorde me! » zo vertelde hij in de Congolese pers. Wanneer de Centrale Congolese Bank haar kapitaalvereisten verlaagde tot 1,5 miljoen dollar of om en bij 1,2 miljoen euro leende Robert Levy dat bedrag van zijn vader Viktor en vroeg een banklicentie aan die eind 2003 werd verleend. In nog geen 20 jaar tijd opende zijn bank meer dan 100 filialen waarmee hij aanwezig was in alle 11 Congolese provincies. Het is mee dat netwerk dat er voor zorgde dat de Keniaanse bankengroep KCB 1,5 keer de netto bankactieven betaalde wanneer ze vorig jaar 85 % kocht van TMB. Ook belangrijk was het feit dat TMB door de Belgische bankautoriteiten werd erkend en als enige Congolese bank een filiaal kon openen in Brussel. Het leverde Robert Levy ook de titel op van ereconsul van België in Goma, toegekend door Didier Reynders als toenmalig Belgisch minister van Buitenlandse Zaken.

UPDATE

In een eerde versie werd gesteld dat Invest for Jobs in handen is van Christophe Picard. Die laatste is dus enkel de afgevaardigde van het dagelijks bestuur van Invest for Jobs en niet de eigenaar.