UPDATE DOSSIER MONSTREY: Frank Monstrey is getuige in processen tegen Mukhtar Ablyazov in Engeland

Frank Monstrey

Het dossier rond Mukhtar Ablyazov ontrolt zich in de hoogste politieke kringen in Kazachstan. Frank Monstrey zag effectief hoe zijn aandelen in zijn olieraffinaderij Nostrum Oil vorig jaar geblokkeerd werden op vraag van de Kazachse BTA Bank. Die bank werd door Ablyazov leeggeroofd. De bank probeert nu zoveel mogelijk activa daarvan te recupereren. En daarbij horen blijkbaar ook de Nostrum aandelen van Frank Monstrey bij. Maar die zegt dat hij met BTA Bank een compromis heeft bereikt waarbij hij zijn aandelen in Nostrum heeft verkocht aan de bank. Hij is ondertussen ook getuige geworden in de rechtsgang tegen Mukhtar Ablyazov. Dat belet hem van commentaar te geven of officieel te reageren op de zaak. Voor hem is het gerechtelijk luik Nostrum afgesloten.Frank Monstrey reageerde niet op onze vragen tot na de publicatie van ons eerste artikel. Aangezien hij zelf niet kan reageren doet een bevriende kennis zijn verhaal. In hun verdediging tegen Ablyazov werden door BTA Bank aan de Britse rechtbanken vragen gesteld om zo breed mogelijk activa te bevriezen waar Ablyazov bij betrokken is. Het is dan aan de tegenpartij om te bewijzen dat ze niets te maken hebben met de Kazachse oligarch. Frank Monstrey zag hoe in dit kader zijn participatie in zijn olieraffinaderij Nostrum Oil werd bevroren. Aangezien dergelijke zaken jaren aanslepen, was de beste oplossing dan ook een compromis uit te werken met BTA Bank, wat ook is gebeurd. In de kering der dingen werd Monstrey meteen ook getuige in de zaak. Dat kan zowel als getuige ten laste als ten ontlaste van Ablyazov zijn. Maar gezien het compromis met BTA lijkt dat eerder als getuige ten laste te zijn.

Over de structuur van de holding Claremont waarmee Monstrey zijn participatie in het beursgenoteerde Nostrum controleerde, komt geen uitleg. De Nederlandse holdings Claremont, twee in totaal, eindigen in offshore structuren op het eiland Man die in april dit jaar werden ontbonden. Ook de investering van Monstrey in het Sterrebeekse golf- en resort project loopt over Nederland. “Daar is tot op vandaag niets strafbaars aan.” zo wordt gezegd.

Morgen stellen we u in deel 2 van dit dossier uitgebreid voor aan Mukhtar Ablyazov.