Familie Bostoen [227]

Francis Bostoen

Vermogen € 106 973 000
Gekend als Villabouw Francis Bostoen
Activiteit Bouwonderneming
Inplanting Destelbergen en Drongen
Tendens Dalend
Huidige positie 227


Francis Bostoen is de grondlegger van het bedrijf dat zijn naam draagt en dat uitgegroeid is tot marktleider op de Belgische markt voor wat betreft nieuwbouwwoningen. Francis Bostoen heeft de groep in 1982 zelf opgestart. De familie Bostoen is een voorbeeld van Vlaamse verwevenheid, in casu met de families Vande Vyvere en Dossche. Francis Bostoen is gehuwd met Marie-Ange Dossche van de gelijknamige veevoedergroep. Zijn zus Colette huwde dan weer Jacques Dossche, broer van Marie-Ange. Het is deze tak van de familie Dossche, de kinderen van wijlen Irène Dossche, die het bedrijf verderzetten nadat ze de overige familieleden hebben uitgekocht. Francis en Colette Bostoen zijn de kinderen van André Bostoen. Die is getrouwd met Godelieve Vande Vyvere. Zo is Francis een neef van Christiaan Vande Vyvere, de sterke man achter de vastgoedgroep Matexi. De vader van Christiaan Vande Vyvere, Gerard, was gehuwd met Maria Bostoen.

Het bedrijf wordt ondertussen geleid door Stephan Bostoen. Die ging al in 1992, op zijn achttiende, aan de slag in het bedrijf van zijn vader. Op zijn 26ste werd hij bedrijfsleider. Het familiebedrijf is nu in handen van Stephan, zijn zus Daniëlle en zijn broer Patrick. De Groep Bostoen koopt jaarlijks voor 10 miljoen euro aan bouwgrond en investeert 6 miljoen euro in het bouwrijp maken van gronden. De groep heeft vandaag een grondreserve voor twintig jaar en een eigen vermogen van 100 miljoen euro. De Groep Bostoen omvat vandaag een twintigtal bedrijven, waaronder Woningbouw Bostoen, Jumatt (Wallonië), Scaldimmo (villa’s), Terrasstone, Natuursteen Crul, Felcke (orangeries) en Ilo Keukens. Bostoen is een belangrijke speler voor zonnepanelen en prefabmuren. Anders dan de meeste grote spelers doet de Groep Bostoen alles zelf. Met 600 werknemers is het een van de grootste bouwgroepen op de residentiële markt. De groep houdt ook een groot aantal huizen in portefeuille voor de langere termijn.

Bostoen heeft twee moeilijke jaren achter de rug met verliescijfers. Het bedrijf wijt dat verlies aan de activiteiten van Ge-Wa Construct, een dochter die prefab elementen maakt. Die activiteit werd ondertussen afgebouwd.