Familie Olivier en Paul Lippens [64]

Olivier Lippens

Vermogen € 538 689 000
Gekend als Suikergroep
Activiteit Suikerproductie
Inplanting Brussel
Tendens Stijgend
Huidige positie 64


België telde ooit meer dan 80 suikerfabrieken, waarvan 51 in Henegouwen. Vandaag blijven er amper zes sites over: drie suikerfabrieken van Tiense Suiker in het oosten en drie suikerfabrieken van de Groep Iscal in het westen. Iscal wordt voor 60 procent gecontroleerd door de Suikergroep. Die is dan weer via de holding Finasucre in handen van de familie Lippens en hun neven Boël. Finasucre is sedert 1929 actief in de suikerindustrie. Vandaag heeft de groep drie suikerdivisies: in Europa (Iscal), in Afrika (Compagnie Sucrière in Congo) en in Australië (Bundaberg Sugar).

Sinds Europa in 2006 de suikerproductie terugschroefde, zoeken alle suikerproducten naar diversificatie. Voor Lippens ligt die in vastgoed. Zo nam de suikergroep in 2010 een participatie van 5,46 procent in de residentiële vastgoedbevak Aedifica. ‘Vastgoed moet ons ook beschermen tegen de verwachte liberalisering van de Europese suikermarkt’, verantwoordt voorzitter Paul Lippens. ‘Die was erg stabiel onder het Europese subsidiestelsel. In 2014 komt daar een einde aan en worden we weer overgeleverd aan de schokken van de markt.’

Finasucre participeerde al voor 25 procent in Société Civile Anonyme des Galeries Royales Saint-Hubert, de Koninklijke Sint-Hubertusgalerij in Brussel. Het heeft ook gronden in Kinshasa. De gedelegeerd-bestuurder van Finasucre is Olivier Lippens. Zijn broer Paul Lippens houdt zich vooral bezig met het vastgoed, maar ze beslissen samen. Vroeger was er ook enige verwevenheid met de neven Maurice en Leopold Lippens. Maar wanneer Finasucre in 2012 fuseerde met de Suikergroep werden die banden blijkbaar doorgeknipt.