“Guy Verhofstadt en Open VLD nemen de familie Emsens in bescherming”

N-VA kamerlid Valerie Van Peel

Toenmalig Open VLD premier Guy Verhofstadt heeft in 2007 het dossier van het asbestfonds naar zich toe getrokken en is gezwicht voor de lobby van de eigenaarsfamilie Emsens van het asbest producerende bedrijf Eternit. Verhofstadt creëerde de regeling waarbij Eternit juridische immuniteit geniet wanneer een slachtoffer van asbestkanker een financieel beroep doet op het asbestfonds. En de liberale partij blijft tot op vandaag die bescherming in stand houden. Dat zegt N-VA kamerlid Valerie Van Peel. Ze schuwt daarbij in deze verkiezingstijden de harde woorden niet: “Slachtoffers verliezen hun moreel recht omdat ze op hun sterfbed nog een stuiver krijgen om de begrafenis te betalen.”

Eternit was jarenlang in Kapelle-op-den-Bos de grootste producent van asbest in België en wellicht ook in Europa. Wie asbestvezels inademt loopt kans op asbestkanker. Eternit bleef asbest produceren ook lang nadat wetenschappelijk al het verband was aangetoond tussen asbestvezels en kanker. Volgens Van Peel heeft Eternit “duizenden slachtoffers” op zijn geweten.De politica uit Kapellen poogt al jaren de werking van het asbestfonds aan te passen. In de periode 2002 tot 2007 werd in het parlement fors gediscussieerd over de creatie van dat fonds. In het licht van de verkiezingen van 2007 trok Guy Verhofstadt het project naar zich toe. Hij legde daarbij alle parlementaire initiatieven naast zich neer en richtte het fonds op met een programmawet die enkel door de regering werd gedragen. Daarin werd bepaald dat Eternit juridisch onkwetsbaar werd in dossiers waarbij slachtoffers een beroep doen op het asbestfonds. Diezelfde programmawet zegt ook dat de werkgevers mee het fonds moeten spijzen maar bepaalt niet welke werkgevers. Resultaat is dat alle werkgevers nu bijdragen met 0,01 % van de loonmassa. Nog volgens Van Peel wordt die regeling mee in stand gehouden door de werkgeversorganisatie VBO die Eternit en de familie Emsems buiten schot houdt. (Lees verder onder de foto)

Open VLD politicus Guy Verhofstadt

Van Peel zegt dat ze nu vanuit de oppositie een wisselmeerderheid had om haar wetsvoorstel goed te keuren, een initiatief dat werd afgeblokt door Open VLD’er Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de kamercommissie Sociale Zaken. Eerder pogingen om het asbestfonds te wijzigen werden volgens Van Peel geblokkeerd door het kabinet van minister Maggie De Block, dus ook Open VLD.

Asbestkanker wordt doorgaans pas gediagnosticeerd decennia na de besmetting met asbestvezels. Daardoor komt nu nog een grote golf kankerpatiënten op ons af. Dat is volgens Van Peel ook de verklaring waarom Eternit en de familie Emsens zolang asbest zijn blijven produceren, omdat de slachtoffers pas zoveel later vallen.