Marc Coucke beticht van valse boekhouding

#581829 belgie, merelbeke, 28/11/2015 Bedrijfsle photo by: ID/ Tim Dirven image via http://www.idphotoagency.com Standard licence: 1 publication permit. Do not reuse or archive this image. Do not use without written permit.De Amerikaanse groep Perrigo, de overnemer van Omega Pharma, zegt dat grootaandeelhouder Marc Coucke de winstcijfers van zijn bedrijf kunstmatig opsmukte door omzetcijfers te vervalsen. Zo zou in 2014, het jaar van de overname, de winst met 9,9 miljoen euro zijn opgedreven. Perrigo heeft een legertje forensische specialisten losgelaten op de computers van Omega Pharma. Ze ondervragen ook de medewerkers. Perrigo bereid een claim voor van 250 miljoen euro tegen Marc Coucke en zijn mede-aandeelhouder Waterland. Die laatste zegt van niets te weten.Gisteren werd bekend dat Perrigo contractueel 75 miljoen euro van Waterland wil laten vastzetten op een geblokkeerde rekening. Die zaak zit vandaag al voor de rechtbank in Nederland. Ondertussen wordt op de hoofdzetel van Omega Pharma in Deinze alles omgekeerd en uitgeplozen. Concreet zou Omega Pharma zogenaamde consignatieverkoop hebben geboekt als definitieve omzet. Consignatieverkoop zijn goederen die bij de apotheker worden gezet maar die worden teruggenomen als ze niet worden verkocht. Het is dus geen definitieve omzet.

In de sector van de imagovorming rond Marc Coucke is er al redelijk wat collateral damage

Via die valse cijfers zou de winst van Omega Pharma met 9,9 miljoen euro zijn opgesmukt. Omega Pharma werd verkocht tegen een zeer hoge winstverhouding, pakweg 20. Dit wil zeggen dat Perrigo een kleine 200 miljoen euro te veel zou hebben betaald als gevolg van de valse cijfers. De Vlaamse kranten brengen vandaag uitvoerige artikels over de zaak. Verdedigers van Coucke zeggen dat de Amerikanen spijkers op laag water zoeken. Hier en daar wordt gesuggereerd dat de bewuste consignatiecontracten niet zijn ondertekend door Coucke zelf maar door een Belgische verkoopdirecteur. Waterland zegt niet op de hoogte te zijn van de contracten. Bedrijfsrevisor PwC beroept zich op zijn beroepsgeheim maar laat uitschijnen dat dergelijke contracten voor interpretatie vatbaar zijn. Marc Coucke onthoudt zich nog van commentaar. In de sector van de imagovorming is alvast al redelijk wat collateral damage.