Stéphane Moreau beloonde zichzelf met 8 miljoen euro

Stéphane Moreau
Stéphane Moreau

Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer hebben tussen hun drieën een bedrag van 12 miljoen euro verdeeld voor hun vertrek bij de Luikse intercommunale Nethys. Het leeuwendeel van dat bedrag, ergens tussen 8 en 9 miljoen euro, ging naar Moreau. Twee derden werd in cash betaald, één derde in de vorm van een groepsverzekering. De vergoedingen moesten als compensatie dienen voor het loonverlies dat de topmanagers zouden lijden bij de inwerkingtreding van het Waals decreet deugdelijk bestuur dat een loonplafond vastlegde binnen intercommunales. Dat decreet werd in mei 2018 van kracht.

Een en ander staat te lezen in de krant L’Echo. Die baseert zich op de verklaringen van een anonieme bron, na afloop van een raad van bestuur van de intercommunale Enodia woensdagavond, waar Nethys een onderdeel van is. De raad van bestuur gaf een advocatenkantoor de opdracht om na te gaan of het mogelijk is om de zaak aan te vechten. De krant Le Soir berichtte eerder deze maand dat de drie werden ontslagen zonder ontslagvergoeding, omdat ze al vergoedingen hadden ontvangen. De omvang was toen nog niet duidelijk. De vergoedingen moesten als compensatie dienen voor het loonverlies dat de topmanagers zouden lijden bij de inwerkingtreding van het decreet deugdelijk bestuur vorig jaar, dat een loonplafond vastlegde.Nethys kwam in opspraak na financiële zelfbediening van het management en politieke mandatarissen, initieel nog onder haar oude naam Publifin. Stéphane Moreau probeerde net voor zijn ontslag nog een constructie op te zetten met de Luikse ondernemer François Fornieri om bepaalde activa uit Nethys naar zichzelf over te hevelen. PS kopstuk en Waals minister-president Elio di Rupo diende klacht in bij het parket tegen die constructie op verdenking van corruptie.