VASTGOED – Hoe Ignace De Paepe Bart Verhaeghe voorbijsteekt in Vilvoorde

Ignace De Paepe (Foto: MG Real Estate)

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte steunt de plannen van de Oostvlaamse projectontwikkelaar Ignace De Paepe om op de voormalige parking van Renault in Vilvoorde een nieuwe wijk uit te bouwen met 2.500 woningen en 3.900 kantoor eenheden. Diezelfde Bonte was jarenlang een fervent tegenstander van de plannen van projectontwikkelaar en Club Brugge eigenaar Bart Verhaeghe om in het aanpalende Machelen het winkelcentrum Uplace op te starten. Wanneer dat laatste project werd herleid tot het kleinere Broeklin, geconcentreerd rond ‘maakwinkels’, leek de toekomst voor Bart Verhaeghe iets helderder. Maar daar lijkt nu opnieuw een kentering in te komen. De milieuvereniging Dryade dient immers bezwaar in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van Broeklin en trekt hoogstwaarschijnlijk naar de rechter als Vlaanderen later dit jaar een vergunning verleent. Dryade beroept zich op de strengere stikstofregels. Het nieuwe bezwaar kan Broeklin opnieuw met minstens een jaar terugwerpen.

Wanneer de Franse autobouwer Renault in 1997 zijn fabriek verkocht aan de holding Alcopa van de Antwerpse familie Moorkens, werd de bedrijfsparking voor lange termijn verhuurd aan het logistieke bedrijf CAT. In 2015 kon de in Luxemburg verankerde projectontwikkelaar MG Real Estate van Ignace De Paepe de Renault-parking overkopen. Daarop werd een groot deel van de vervuilde grond gesaneerd. Met een totale oppervlakte van 60 hectare wordt de CAT-site nu één van de grootste herontwikkelingsprojecten van Vlaanderen. MG Real Estate kan volgens het masterplan 2.500 woningen bouwen, inclusief drie torens van 70 meter hoog. Het bedrijf plant ook 3.900 kantoorplekken en vijf grote hallen voor kmo’s. Het ziekenhuis AZ Jan Portaels en de VDAB hebben dan weer concrete plannen voor een grote campus op de site.Het project werd op een persconferentie voorgesteld door de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen en de provincie Vlaams-Brabant. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte verwacht dat de ontwikkeling tussen 10 en 20 jaar zal in beslag nemen. Hij wijst erop dat sommige projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. Zo heeft het AZ Jan Portaels een vergunning aangevraagd voor het nieuwe ziekenhuis dat in 2026 operationeel moet zijn.

Het bedrijf Uplace van Bart Verhaeghe van zijn kant diende in juni dan weer een volledig nieuwe aanvraag voor Broeklin in. Daarin schrapte het bedrijf 1.000 van de 4.500 geplande parkeerplaatsen. Dat kon rekenen op een voorwaardelijk positief advies van Bonte en Vilvoorde. Enkele weken geleden paste Uplace dan zijn vergunningsaanvraag opnieuw aan als gevolg van het Ineos-arrest in juli, dat de regels over stikstofonderzoek strenger maakte. Het zijn die strengere regels die de drukkingsgroep Dryade aanwendt om Broeklin aan te vechten. De milieugroep stelt dat Uplace in een milieuonderzoek niet elke wetenschappelijke twijfel over nefaste effecten van de stikstofuitstoot op het aanpalende Floordambos wegneemt. Het vraagt dat het bedrijf dat onderzoek opnieuw voert. Daarnaast wil het dat de Vlaamse regering minder stikstofneerslag toelaat in alle natuurgebieden.

Wanneer de Vlaamse regering een vergunning aflevert zonder nieuw milieuonderzoek van Uplace en ze de maximale dosis die natuur aankan niet verlaagt voor alle beschermde gebieden, trekt Dryade naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.