Herman De Croo moet bij Texaf het vrouwelijk onderspit delven

Hij is ondertussen 81 jaar maar nog steeds moeilijk te stoppen. Tenzij door de wetten die hij zelf mee hielp stemmen. Open VLD senior Herman De Croo neemt overmorgen ontslag als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de beursgenoteerde holding Texaf. De Croo moet opstappen omdat Texaf de wettelijke quota inzake vrouwelijke bestuurders niet haalt. “Een domme regel”, vindt Texaf-voorzitter en grootaandeelhouder Philippe Croonenberghs. Texaf investeert voornamelijk in Congo, in vastgoed. En Herman De Croo is een opmerkelijk goede kenner van het Afrikaanse land. Zijn landing bij Texaf wordt echter verzacht. Hij mag voorlopig blijven zetelen, zij het als waarnemer zonder stemrecht.Nu hij iets ouder wordt, heeft De Croo het steeds moeilijker om los te laten. Maar het moet. “Ik ga sterven in de Kamer.” zei hij ooit. Maar nu zetelt hij in het Vlaams parlement. Ooit was hij een gerespecteerd voorzitter van die Kamer. Zijn opvolger Siegfried Bracke kwam ooit fors in opspraak omdat hij adviseur was van de telecomreus Telenet. Herman De Croo daarentegen is al sedert 1981 bestuurder van Texaf. Geen haan die daar ooit naar kraaide. Het zegt iets over de diplomatieke en andere kwaliteiten van de sluwe vos Herman De Croo.

Philippe Croonenberghs

De beslissing tot zijn ontslag werd in onderling overleg genomen, zo klinkt het. “De huidige raad van bestuur is samengesteld uit elf bestuurders, van wie drie vrouwen. Die samenstelling is niet conform de wetgeving die ingaat op 1 januari 2019 en die bepaalt dat het geslacht van een derde van de leden van de raad van bestuur moet verschillen van dat van de andere leden.”, zegt Texaf in een persbericht.

In de praktijk zal er echter weinig veranderen. Herman De Croo zal de vergaderingen van de raad blijven bijwonen als waarnemer, en dat ten minste tot het voorziene einde van zijn mandaat in mei 2019. Hij blijft ook een vergoeding krijgen. Het enige wat verandert, is dat hij geen stemrecht meer heeft. Maar Texaf beslist alles sowieso bij consensus.

Herman De Croo is een regelmatige gast in Congo. Hij onderhoudt er diverse politieke contacten. Maar hij is ook opmerkelijk goed vertrouwd met het dagdagelijkse leven van de doorsnee Congolees in Kinshasa. Hij bekleedt verder nog een aantal niet bezoldigde mandaten zoals die van ondervoorzitter van de Cardiologische Stichting Prinses Liliane en voorzitter van het Brusselse museum Autoworld. (Lees verder onder de foto)

De vrouwelijke bestuurders bij Texaf zijn momenteel de 29 jarige Charlotte Croonenberghs, dochter van Philippe Croonenberghs. De juriste Charlotte Croonenberghs is marketing manager bij de groep l’Oréal. De 50-jarige Danielle Knott werkt als juriste voor de grondstoffen multinational Carmeuse van de familie Collinet. De 58-jarige Pascale Tytgat is actief als bedrijfsrevisor.