Leopold II opent vanuit zijn graf doos van Pandora voor koning Filip

Het hek is van de dam. In de stad Brussel zijn de standbeelden van leden van de koninklijke familie het vrije mikpunt van vandalen. Eén van de koninklijke ankerpunten in de hoofdstad is de Sint-Goedele kathedraal. Precies daar werd het borstbeeld van wijlen koning Boudewijn overgoten met rode verf en voorzien van het opschrift “réparation”. De historische vraagstelling rond de rol van koning Leopold II in Congo breidt daarbij uit als een bloedvlek. De vraag is of dat vandalisme enig resultaat kan hebben. We moeten de geschiedenis niet vernietigen maar begrijpen. CD&V voorzitter Coens kwam met de opmerkelijke verklaring dat koning Filip zijn excuses moet aanbieden aan het Congolese volk. Terwijl het in Laken algemeen bekend is dat Filip van geen kanten geneigd is precies dat te doen. Zijn broer Laurent sprak al zijn steun uit voor zijn grootoom Leopold II. (Lees verder onder de foto)



Op het Troonplein, net achter het koninklijk paleis in het centrum van Brussel, werd het standbeeld van Leopold II voorzien van het opschrift “fuck” en daarbij een foto van Patrice Lumumba, de eerste minister van het onafhankelijke Congo die in 1961 werd vermoord. Op 30 juni 1960 sprak die een virulente anti-Belgische speech uit tijdens de onafhankelijkheidsverklaring van zijn land. Koning Boudewijn, die daarbij aanwezig was, ervaarde dat als een persoonlijke belediging. Uit historisch onderzoek blijkt dat hij op de hoogte was van de geplande moord op Lumumba en geen stappen ondernam om die tegen te houden. Zoals bekend was Boudewijn de grote mentor van zijn neef, de huidige koning Filip. Die staat dan ook uiterst weigerachtig om de Congolese wonde te heropenen. (Lees verder onder de foto)

De interventie van CD&V voorzitter Joachim Coens komt dan ook politiek gewaagd over. Coens roept op dat België zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de gruweldaden die Leopold II heeft laten aanrichten in de voormalige Belgische kolonie Congo. Toen Congo privébezit was van Leopold II zijn miljoenen Congolezen verminkt of gestorven. Het is tijd om dat officieel te erkennen, aldus Coens. Wie dat best kan doen volgens Coens in koning Filip. Coens voegde daaraan toe dat de koning moet gedekt zijn door de regering als hij het Congolese volk zijn verontschuldigingen zou aanbieden. (Lees verder onder de foto)

Prins Laurent verdedigt dan weer het beleid van z’n oudoom. “Hij heeft veel goede dingen gedaan voor ons land. Zo heeft hij parken laten aanleggen in Brussel en nog vele andere dingen”, beklemtoont hij in de kranten van Sudpresse. “Leopold II is zelf nooit in Congo geweest. Wel de mensen die voor de koning werkten. En zij hebben echt misbruik gepleegd. Maar ik zie niet in hoe de vorst de mensen daar zou laten lijden hebben. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.” Laurent geeft wel toe dat onze westerse samenleving grote fouten gemaakt heeft in Afrika. “Als ik een Afrikaans staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me altijd voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies”, vervolgt de prins. “Ik doe dat altijd.”