NETWERK – De opmerkelijke band tussen Harold Boël en koning Filip

Kroonprinses Elisabeth

Even was er opschudding in het Belgische land van de digitale media: kroonprinses Elisabeth had een beurs ontvangen van de Koning Boudewijnstichting om haar inschrijvingsgeld van 33.000 euro te betalen aan het UWC college in Wales. Een misverstand, zo zeggen alle betrokkenen nu. Interessanter dan de vraag of Elisabeth al dan niet gesponsord wordt, is de vraag waar de banden lopen tussen de koninklijke familie en de UWC, de keten van private internationale colleges. Die band blijkt Harold Boël te zijn, een neef van de uitgespuwde Delphine Boël, maar een goede vriend en intimus van koning Filip. Harold Boël is naast de grote baas van de zeer rijke familieholding Sofina ook de voorzitter van UWC Belgium. Zijn echtgenote Clotilde Boël de Peñaranda is al zeven jaar lang een eredame van koningin Mathilde.

Het was royalty watcher Thierry Debels die naar boven kwam met het nieuws dat de Koning Boudewijnstichting in 2018 een beurs had toegekend aan kroonprinses Elisabeth, zo bleek uit het jaarverslag van de Stichting. Die beurs moest dienen om het inschrijvingsgeld van 33.000 euro te betalen aan het UWC Atlantic college in Wales waar Elisabeth dat jaar op internaat ging. En het kan niet echt de bedoeling zijn dat de Koning Boudewijnstichting (KBS) optreedt als private sponsor van de koninklijke familie.Een woordvoerder van het paleis was er snel bij om te ontkennen dat Elisabeth enige financiële steun had gekregen. Dat werd ook bevestigd door de Koning Boudewijnstichting. “Jaarlijks worden een 12-tal Belgische studenten geselecteerd voor een deelname aan een internationaal studieprogramma van twee jaar, ter voorbereiding van het internationaal baccalaureaatsexamen, dat hen wereldwijd toegang verleent tot het hoger onderwijs.” zegt KBS woordvoerster Erika Racquet aan onze redactie. “De geselecteerden kunnen daarvoor eventueel een financiële ondersteuning krijgen, aangepast aan de financiële draagkracht van hun ouders. Niet alle geselecteerden ontvangen dus een beurs. De formulering in het jaarverslag – gebaseerd op het woord ‘scholarship’ dat in het Engels een dubbele betekenis heeft -liet enige onduidelijkheid hierover, wij passen die voortaan aan.”

UWC is een wereldwijd netwerk van 18 private colleges. Het UWC Atlantic college in Wales ontving in 2018 kroonprinses Elisabeth als student. In België is de onderwijsgroep vertegenwoordigd door de vzw UWC Belgium. Voorzitter van die vzw is Harold Boël. Vader van Harold is graaf Mickey Boël, een ietwat excentrieke figuur in kringen van Rijkste Belgen. Hij valt op met zijn soms fel gekleurde pakken die hij draagt. Hij is een oom van de verworpen Delphine Boël. Zijn zoon Harold staat aan het hoofd van de rijke en machtige familieholding Sofina. Maar Mickey Boël valt ook op als mentor van koning Filip. De twee gingen al wel eens samen op vakantie in Frankrijk. (Lees verder onder de foto)

Harold Boël met zijn echtgenote Clotilde de Peñaranda, eredame van koningin Mathilde

Die band wordt nu verdergezet door zijn zoon Harold. Samen met zijn echtgenote Clotilde de Peñaranda bezit hij een luxueuze chalet in Verviers, waar de koninklijke familie geregeld over de vloer komt. Harold Boël is de man die de machtige financiële holding Sofina voorzichtig iets meer in het publieke daglicht stelt. Decennia lang blonk zijn familie uit in het leven in de schaduw. Veel foto’s van de familie Boël zijn er niet terug te vinden. En nog minder interviews in kranten. Het verhaal van de familie Boël en hun verankering in de Rijkste Belgische families kan u hier lezen.

De UWC groep profileert zich als internationale scholengroep die jongeren ‘sociaal engagement, verdraagzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid’ wil bijbrengen. In België lopen nogal wat banden van UWC naar de Rijkste families en naar de koninklijke familie. Zo vinden we in de raad van bestuur telgen terug van de families du Monceau de Bergendael en d’Oultremont. Maar ook een oudgediende koningsgetrouwe zoals de vroegere kamervoorzitter Herman De Croo is er bestuurder. Eén van de sponsors van UWC Belgium is het Fonds Baillet-Latour dat verbonden is en beheerd wordt door de AB Inbev familie de Spoelberch. (Lees verder onder de foto)

Een merkwaardige netwerk foto. Rechts bovenaan Mickey Boël. Gezeten van links naar rechts: Michel Didisheim, koning Albert en Daniel Janssen.

De rekeningen van de vzw worden beheerd door de KBS. “Het beheer door de Koning Boudewijnstichting houdt in: bijstand bij de jaarlijkse selectie, administratieve afhandeling van de overdracht van de steunbedragen en van de financiële verslagen van het Fonds, fiscale aftrekbaarheid van de giften. De Koning Boudewijnstichting heeft voor de opvolging van dit beheer enkel contact met UWC België.” zo zegt woordvoerster Racquet. De Stichting staat ook in voor de selectie en soms voor de financiering van de studenten voor de UWC. “De jongste twee jaar was het gemiddelde steunbedrag 22.400 euro. Dit bedrag gaat niet naar de student of zijn/haar gezin, maar rechtstreeks naar de onderwijsinstelling waar hij/zij gaat studeren, voor de betaling van college- en kostgelden, aldus Erika Racquet, het Fonds wordt enkel gefinancierd met privégiften, en het Fonds staat zelf in voor de werving van giften. Er is geen bijdrage uit de middelen van de Koning Boudewijnstichting, noch uit de dotatie van de Nationale Loterij. De vzw UWC krijgt rechtstreeks een subsidie van de Nationale Loterij en geeft dit ook aan op haar website; het algemene werkingsbudget van de vzw staat echter los van het Fonds waarmee sommige studenten worden ondersteund.”

Op die manier wordt een nieuw netwerk uitgebouwd in de discrete schaduw van de rijkste Belgische families en de muren van het paleis van Laken.