Familie Patrick Solvay [197]

Vermogen € 127 215 000
Gekend als Solvay
Activiteit Beheer vermogen
Inplanting Waals-Brabant
Huidige positie 197


Patrick Solvay is het achterkleinkind van Alfred Solvay. Meteen is hij ook enige bekende aandeelhouder van Solvac, het familiaal vehikel dat 30 procent controleert van de chemiereus Solvay. Patrick Solvay heeft een belang van 5,27 procent in Solvac. De andere eigenaars van de holding zijn nazaten van de stichter Ernest Solvay, met name leden van de families Solvay, Boël, Pirmez, Delwart en Janssen, maar ook, via huwelijken, leden uit de families Davignon, Lippens, d’Oultremont en Emsens.

Solvac is een zogenaamde monoholding. De groep controleert iets meer dan 30 procent van de chemiereus Solvay. Dat is meteen het enige actief. Solvac noteert tegen een forse korting op de intrinsieke waarde. Die hoge korting is mee veroorzaakt door het feit dat de Solvac-aandelen op naam zijn. Dat verhindert institutionele beleggers om in te stappen.

Patrick Solvay is onder meer eigenaar van de golf van Hulencourt in Genappe.