Gebruiksvoorwaarden

Overname van de gegevens uit deze lijst kan enkel voor de eerste vijf gerangschikten en mits als bronvermelding: www.derijkstebelgen.be. Binnen normaal journalistiek werk over één van de Rijkste Belgen kan de plaats op de ranking en het vermogen worden vermeld mits als bronvermelding: www.derijkstebelgen.be. Elke andere overname van deze lijst, al dan niet gedeeltelijk of in een andere vorm, is niet toegestaan en zal aanleiding geven tot een schadevergoeding.