NIEUW – De Persgroep botst met BBI over karakter van auteursrechten

Christian Van Thillo

Het mediabedrijf De Persgroep van Christian Van Thillo moet een discussie aangaan met de Bijzondere Belastingsinspectie omtrent het fiscaal karakter van uitbetaalde auteursrechten. Volgens het mediabedrijf zijn dat gewone betalingen die fiscaal in één keer in mindering kunnen worden gebracht van de winst. Maar volgens de BBI moeten de auteursrechten worden afgeschreven op 5 jaar tijd en kunnen ze dus niet integraal in één jaar tijd worden in mindering gebracht. De discussie is principieel en niet onbelangrijk. Voor de rest was 2018 voor de Persgroep een belangrijk jaar van transitie.

Eind 2017 ontving de Persgroep Publishing een ambtshalve aanslag als gevolg van een controle door de BBI Antwerpen over boekjaar 2014, aanslagjaar 2015. De BBI is van mening dat auteursrechtelijke vergoedingen betaald aan freelancers opgenomen moeten worden als immateriële vaste activa, om vervolgens over een periode van 5 jaar te worden afgeschreven. In 2018 stelde de BBI hetzelfde voor het boekjaar 2015.Betalingen in auteursrechten aan freelance journalisten zijn voor uitgevers een aantrekkelijk fiscaal systeem. Een gunst die MR politicus Didier Reynders destijds verleende aan eigenaars van mediabedrijven. De uitgevers moeten minder betalen terwijl de journalisten evenveel ontvangen, is de essentie. Dus eigenlijk worden enkel de uitgevers er beter van. Nu steekt de BBI alsnog een (klein) stokje in de wielen van die uitgevers. In een circulaire (circ. 2017/C/68, 06.11.2017 voor de kenners) brengt de fiscus in herinnering dat onder de immateriële vaste activa de ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard verstaan worden die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit gebruikt te worden en die naar verwachting toekomstige economische voordelen voor de onderneming zullen opleveren. In mensentaal betekent dit dat de fiscus er van uit gaat dat de artikels of producten die freelancers toeleveren langer dan één jaar meerwaarden opleveren voor de uitgevers. Niet onbelangrijk als precedent dat ook van toepassing is op andere intellectuele rechten zoals royalties en licenties.

Voor het overige was 2018 voor de Persgroep een overgangsjaar. De omzet steeg licht van 1,41 miljard naar 1,54 miljard euro. De nettowinst steeg van 31 naar 36 miljoen euro. Belangrijkste punt in 2018 was de overname door Van Thillo van de 50 % die de familie De Nolf aanhield in het tv-bedrijf Medialaan (VTM). Die laatste is nu 100 % in handen van de Persgroep en wordt uitgebouwd tot videoleverancier van de nieuwe structuur News City. Dat zorgde er ook voor dat de naam van de Persgroep werd gewijzigd in DPG Media. Op het niveau van de moedervennootschap leidde die aankoop van 50 % van Medialaan vreemd genoeg tot een éénmalige winst van 166 miljoen euro. De lichte groei van de groepsomzet verklaart de Persgroep zelf precies door de overname van Medialaan. Zonder die overname zou de Pergroep voor het tweede jaar op rij vlakke cijfers presenteren.