NIEUW – Emiel Lathouwers stroomlijnt zijn dividenden

Emiel Lathouwers

De holding Service Development Management (SDM) keert over het boekjaar dat afliep eind maart 2023 een dividend uit van 6 miljoen euro. Het boekjaar daarvoor bedroeg dat dividend 1,8 miljoen euro. SDM is in handen van de 75-jarige ondernemer Emiel Lathouwers die onder meer fortuin maakte met de verkoop van zijn distributiebedrijf AS Adventure. Het dividend van SDM komt terecht bij de bovenliggende holding CAP. Die keerde over het boekjaar 2021 een dividend uit van 10 miljoen euro. Het vermogen van Lathouwers bedraagt momenteel 115 miljoen euro.

Emiel Lathouwers opende in 1995 zijn eerste AS Adventurewinkel, specialist in outdoor recreatie. De keten groeide snel, onder meer met de overnames van het Britse Cotswold Outdoor en het Nederlandse Bever. In 2007, op zijn 60ste, verkocht Lathouwers 90% van zijn aandelen aan de Britse investeerdersgroep Lion Capital. Tot februari 2009 bleef hij CEO. Het herinvesteerde een deel van zijn vermogen onder meer in de durfkapitalist Vendis Capital gespecialiseerd in distributiebedrijven. Verder stapte hij onder meer in het kapitaal van de Luxemburgse Droia groep. Die werd opgericht onder initiatief van de vroegere Mechelse aannemer Luc Verelst met wie Lathouwers goed bevriend is. Samen werkten beide ondernemers onder meer een aantal woestijnrally’s af. Met zijn eerste Droia-fonds haalde Verelst 72 miljoen euro op. Het tweede fonds was goed voor 164 miljoen euro. Beide fondsen leggen zich toe op bedrijven die actief zijn in kankeronderzoek. Met zijn derde fonds verzamelde hij 220 miljoen euro die worden gebruikt om de ontwikkeling van medicijnen voor genetische zeldzame ziektes te financieren. Lathouwers controleert met SDM 11 % van Droia III. Als investeerder verkeert hij er in het gezelschap van onder anderen Marc Coucke, Urbain Vandeurzen, Philippe Vlerick, Bart Verhaeghe en de tabaksfamilie Vandermarliere.Lathouwers moest de voorbije jaren ook met twee tegenvallers afrekenen. Over het boekjaar 2019/2020 incasseerde hij met SDM een verlies van 29 miljoen euro. Lathouwers was één van de eerste investeerders in de groep FNG, de kledingdistributeur die werd opgestart door de hoofdaandeelhouder Dieter Penninck, eigenaar van onder meer de ketens Brantano, Fred & Ginger en Etam. In 2019 bleek dat de groep ten onder ging aan de te grote ambities van Penninck. Het verlies van FNG in 2019 liep op tot 400 miljoen euro en het faillissement volgde. Lathouwers controleerde indirect 8 % van de groep. In datzelfde jaar 2019 verslikte de broodjesketen Le Pain Quotidien zich in zijn groeiambitie op de Britse en Amerikaanse markt. Het bedrijf werd geherstructureerd en kwam het in handen van onder meer de familie de Spoelberch. De bestaande aandeelhouders die niet mee investeerden, waaronder Lathouwers, bleven achter met aandelen van een vennootschap die enkel nog schulden bezit.