Urbain Vandeurzen neemt Rijkste Belgen mee naar investering in celonderzoek

Urbain Vandeurzen

Tien miljoen euro. Dat is het bedrag dat Urbain Vandeurzen wil verzamelen bij een 40-tal vermogende Belgische families om een geavanceerd onderzoek naar celanalyse aan de KU Leuven te financieren. Eerder verzamelde hij al een gelijkaardig bedrag om te investeren in onderzoek naar Alzheimer. Vandeurzen verenigde zijn partners in het project “Opening the future”. Zijn bedoeling is dat vermogende ondernemers en hun families bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek gaan beschouwen als integraal onderdeel van hun eigen strategie. De focus ligt dan op aandoeningen met een grote maatschappelijke impact, zoals kanker en hersenziekten. Op de website citeert de organisatie de Amerikaanse antropologie-pionier Margaret Mead: “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed it’s the only thing that ever has.”

De KU Leuven en het UZ Leuven bouwen samen een superlab voor celonderzoek. Naast de 10 miljoen die Vandeurzen wil aanbrengen, investeren ze zelf ook nog eens 10 miljoen euro. Onderzoek op cellulair niveau stelt onderzoekers in staat diep in de mechanismen van de ontwikkeling van aandoeningen te kijken. Daarmee is het mogelijk tot de kleinste onderdeeltjes van de cel door te dringen, tot op het niveau van de eiwitten en de enzymen. Zo kunnen onderzoekers bestuderen hoe cellen zich gedragen in verschillende omstandigheden. Dat kan verklaren waarom bepaalde patiënten met eenzelfde ziektebeeld helemaal anders of niet op bepaalde therapieën reageren.Voor Vandeurzen is het de tweede dergelijke operatie. In 2018 haalde hij met zijn project Opening the Future 10 miljoen euro op dat werd geïnvesteerd in 20 projecten naar onder meer alzheimer, kanker en Parkinson. Dat initiatief trok de aandacht van het filantropisch fonds van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn echtgenote, de Chan Zuckerberg Foundation. Zij doneerden 1 miljoen aan Mission Lucidity, een onderzoeksplatform dat is opgericht in het verlengde van Opening the Future om de code van de ziekte van Alzheimer bloot te leggen. Vandeurzen is daarnaast ook onder meer ook bekend als drijvende kracht achter het durfkapitaalfonds Smile

Het bestuur van “Opening the future” wil zelf een aanzienlijke financiële bijdrage leveren. Het gaat om GIMV-voorzitter Hilde Laga, vermogensbankier Jacques Delen, netwerker en agro-industrieel Michel Delbaere, Crescent-eigenaar Eric Van Zele, investeerder Frank Donck (3D Investors), Bernadette de Bethune, echtgenote van Charles Baudouin en beiden eigenaar van machineproducent Vandewiele, en gewezen diplomaat en gewezen kabinetschef van de koning Frans van Daele. Zij moeten daarnaast vermogende families uit hun netwerk aansporen hun voorbeeld te volgen.