Koning Boudewijnstichting weegt nu 713 miljoen euro

De Koning Boudewijnstichting (KBS) kon haar eigen vermogen in 2016 optrekken van 653 naar 713 miljoen euro. Na een opmerkelijke serie van groeijaren toont de winst een lichte knik, van 94 miljoen euro in 2015 naar 78 miljoen in 2016. De vermogensportefeuille van de KBS groeide van 587 naar 666 miljoen euro. De Stichting ontving 64 miljoen euro uit legaten, onder meer gestimuleerd door het systeem van de duo-legaten.De KB blijft daarmee de rijkste speler op het veld van het maatschappelijk debat. De Stichting beschouwt haar beleggingsportefeuille van 666 miljoen euro niet als werkkapitaal maar als basis waaruit de vergoeding wordt gepuurd voor haar werkingsonkosten. De KBS heeft 65 voltijdse werknemersequivalenten staan op haar sociale balans.

Aan de inkomstenzijde haalde de KBS in 2016 72 miljoen euro op uit schenkingen en 64 miljoen uit legaten. Dat laatste bedrag wordt gestimuleerd door het systeem van de duo-legaten waarbij erflaters minder successierechten betalen wanneer ze een deel van hun erfenis laten passeren over een erkend goed doel.

Voorzitter van de Stichting is Thomas Leysen. Het dagelijks bestuur is in handen van Luc Tayart de Borms. Onder meer de kabinetschef van de koning, Frans Van Daele, is bestuurder van de stichting, naast een aantal politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.