Familie Quaghebeur [87]

Vermogen € 341 568 000
Gekend als Globachem
Activiteit Agro-industrie
Inplanting Sint-Truiden
Tendens Stijgend
Huidige positie 87


Het bedrijf Globachem werd in december 2000 opgericht door Koen en Els Quaghebeur-Paesmans. De bedrijfszetel was in eerste instantie de gezinswoning in Sint-Truiden. Van in het begin richtte Globachem zich op het aanvragen van erkenningen voor generieke producten voor de landbouw. Aanvankelijk focuste Globachem zich vooral op de niche-producten waarvoor de grote multinationals minder interesse hadden, zoals de gibberellines en andere plantengroeiregulatoren. Pas later werd er ook sterk geïnvesteerd in de grote producten in de grote akkerbouwteelten. In 2003 kwam de eerste werknemer in dienst, speciaal voor het erkenningswerk. Later volgden medewerkers voor het onderzoek en de ontwikkeling, omdat Globachem ook nieuwe toepassingen en nieuwe producten op de markt wilde brengen.

Globachem was van bij de aanvang een internationaal gericht bedrijf, waarbij België steeds slechts de 4de of 5de afzetmarkt bleef. De stockage werd volledig uitbesteed. Hierin kwam verandering toen er geïnvesteerd werd in een nieuwbouw op het Brustem Industriepark te Sint-Truiden. De verhuis vond plaats op 1 januari 2012. Eind 2012 nam Globachem een belangrijke participatie in Cropsafe uit Sint-Truiden. Cropsafe focust zich onder meer op fysische gewasbeschermingsmiddelen, omhulling van zaaizaden en Novovit.