Familie Baudier [133]

Caroline Baudier

Vermogen € 210 627 000
Gekend als Laboratoires SMB
Activiteit Farmabedrijf
Inplanting Marche-en-Famennes
Tendens Stijgend
Huidige positie 133


In de firmanaam Laboratoires SMB staat de afkorting SMB voor Société des Médecins Baudier. SMB is dan ook een Belgische kmo, actief in de farma-industrie en in handen van de familie Baudier. Gekende geneesmidddelen die SMB op de markt brengt, zijn de antikoorts- en –pijnmiddelen Algostase en Afebryl, concurrenten van bekendere merken als Dafalgan en Perdolan. SMB sloot in 2003 een distributieakkoord af met Omega Pharma. In die deal zat ook de neusspray Neo-golaseptine.

SMB ging oorspronkelijk van start in Brussel in 1953 als leverancier van geneesmiddelen voor de lokale markt. In 1978 nam Philippe Baudier het management in handen. De focus van het bedrijf werd daarbij verlegd naar de productie van innovatieve orale geneesmiddelen met een hoge toegevoegde waarde. Dat ging gepaard met forse investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Deze ontwikkeling zette het bedrijf er ook toe aan nieuwe exportmarkten aan te snijden. Schaalvergroting drong zich op om de investeringen te kunnen dragen.

In 1988 werd beslist een nieuwe productie-eenheid te bouwen in Marche-en-Famennes. Deze eenheid voldeed aan de nieuwe eisen inzake milieu en Europese GMP (Good Manufacturing Practice). Deze fabriek wordt beschouwd als een modelinvestering voor de provincie Luxemburg. In 2019 startte het bedrijf de ontwikkeling van nieuwe producten voor longziektes. Daarbij werd 120 miljoen euro geïnvesteerd, 95 miljoen in klinische en toxicologische studies en 25 miljoen in machines en gebouwen. Twee onderzoeken hebben betrekking op chronische bronchitis, een op cystische fibrose en een op invasieve aspergillose. Inzake covid ontwikkelde het bedrijf een teharpie gebaseerd op vitamine D preparaten. Met de naam Galephar is het bedrijf ook aanwezig in de Verenigde Staten en Nederland. Ook in Marokko is er een vestiging.

Over 2022 keert SMB Laboratoires een dividend uit van 25 miljoen euro. Dat dividend komt terecht bij de Luxemburgse holding Pharlyse die op haar beurt een dividend uitkeert aan de familie van 35 miljoen dollar. SMB is één van de Belgische biotech die traditioneel in familiale handen is. Philippe Baudier nam in 1978 de leiding van het bedrijf over van zijn oom. Ondertussen is hij opgevolgd door zijn dochter Caroline. Philippe Baudier zelf resideert ondertussen aan de Marokkaanse kust.