Familie Belfroid-Ronveaux [593]

Vermogen € 31 000 000
Gekend als Ronveaux
Activiteit Bouwbedrijf
Inplanting Ciney
Huidige positie 593


In 1923 gaat de jonge ingenieur Eugène Ronveaux van start met zijn bedrijf dat zich toelegt op de installatie van electriciteitsdistributie netwerken. Tien jaar later voert hij de eerste bouwwerken uit. Meer en meer gaat de nadruk ook gaan liggen op de bouw van waternetwerken. Na de oorlog bouwt Ronveaux in Frankrijk Electro-Béton uit, een fabriek voor de productie van préfab beton elementen en beton verlichtingspalen. In 1953 stapt ingenieur Marie-Anne Belfroid-Ronveaux, de dochter van de stichter, in het bedrijf. Onder haar beleid worden de eerste betonnen bruggen gebouwd. In 1958 wordt voor de Wereldexpo in Brussel een record gevestigd: de bouw van een 34 meter hoge betonnen verlichtingspiloon.

In de jaren ’60 en ’70 wordt de woningbouw steeds belangrijker. De TV-distributie doet haar intrede. In 1973 bouwt Ronveaux de 72 meter lange betonnen draagbalken voor de bouw van Paleis XI op de Heyzel. Het bedrijf start ook met renovatie van bestaande installaties en gebouwen. Françoise Belfroid, dochter van Marie-Anne komt in het bedrijf als vertegenwoordiger van de derde generatie.

In 2018 stelt Ronveaux 500 mensen tewerk, goed voor een omzet van 55 miljoen euro. De groep is nu gediversifieerd met vooruitgeschoven high tech antennes in de electriciteits- en verlichtingssector. In dat jaar verkoopt de familie Belfroid hun bedrijf aan de familiale Waalse groep bouwgroep Wanty. Het zijn onder meer de activiteiten van Ronveaux in de elektriciteitssector die zorgen voor synergie met Wanty. Bij de overname wordt Ronveaux gewaardeerd op 31 miljoen euro.