Familie Borremans [681]

Philippe Borremans

Vermogen € 16 005 709
Gekend als Viangros
Activiteit Slachterijen en vleesbewerking
Inplanting Brussel
Tendens Dalend
Huidige positie 681


Jean-Armand Borremans start in 1960 samen met zijn vrouw Christiane De Potter in het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek als groothandelaar in vlees. In 1997 wordt de groep in verschillende juridische en operationele onderdelen opgesplitst. De slachtactiviteiten blijven daarbij een belangrijke plaats innemen.

Naast entiteiten die varkens- en koeienvlees verhandelen, staat Viangros Noble in voor de traiteuractiviteiten. De eigen transportfirma telt ongeveer zestig vrachtwagens en handelt de 1200 dagelijkse leveringen af. Zo voorzien ze bijvoorbeeld de warenhuizen van GB en Delhaize van vlees. Restaurantketens als Carestel en Lunchgarden behoren eveneens tot de klanten. Ook is de Viangrosgroep de exclusieve leverancier van de Quick-hamburgers.

Jean-Armand en Christiane krijgen drie kinderen. Hun zoon Philippe is als vertegenwoordiger van de tweede generatie de huidige afgevaardigd bestuurder van het voor honderd procent familiale bedrijf. Onder zijn leiding werd in 2010 het traiteursbedrijf Cuisine Divine overgenomen en volgde er een fusie met Viangros Noble tot het nieuwe bedrijf Tasty Food. Deze inspanning in de sector van de kant-en-klare maaltijden moet zorgen voor nieuwe groei terwijl de sector van de klassieke vleesverwerking langzaam maar zeker aan het stagneren is. Een andere ambitie is de levering van voorverpakt vlees: in die sector werd het bedrijf Carniportion overgenomen en toegevoegd aan de groep.

Toch gaat het Viangro, al enkele jaren zonder die laatste s, niet voor de wind. Het bedrijf kijkt al enkele jaren aan tegen verliescijfers. Beenhouwers en vleesuitsnijders zijn steeds moeilijker te vinden. De marges in de sector gaan er op achteruit en de consument stelt steeds meer eisen.