Familie Boucherie [677]

Vermogen € 21 051 000
Gekend als Boucherie
Activiteit Productie van borstels
Inplanting Izegem
Tendens Neutraal
Huidige positie 677


In het midden van de vorige eeuw was de West-Vlaamse stad Izegem gekend en zelf trots om twee productieprocessen: productie van borstels en schoenenproductie. Onder druk van de loonkost zijn beide sectoren zo goed als verdwenen uit de regio. Een uitzondering is de familie Boucherie. Die wist te overleven in de borstelproductie. Het bedrijf ging van start in 1928 als klassieke borstelfabrikant. In 1960 werd een aparte afdeling opgebouwd voor de productie van tandenborstels en medische producten. Het bedrijf bezit nu om en bij 500 patenten op gespecialiseerde vormen voor de productie van kunststofproducten. Verticale integratie en blijvende investeringen in productietechnieken maakten het voor het bedrijf mogelijk te overleven. Naast de hoofdzetel in Izegem beschikt Boucherie ook over faciliteiten in de Verenigde Staten, Colombia, Indië en China. In 2014 besloot Boucherie te fuseren met zijn Italiaanse sectorgenoot Borghi.