Familie d’Arenberg – de Spoelberch [39]

Prins Henri d'Arenberg (rechts)

Vermogen € 1 053 725 000
Gekend als AB Inbev
Activiteit Beheer vermogen
Inplanting Ukkel
Tendens Neutraal
Huidige positie 39


De adellijke familie d’Arenberg behoort tot één van de oudste en grootste geslachten binnen Europa. De van oorsprong Duitse familie incasseerde wel enig vermogensverlies tijdens de twee wereldoorlogen. Maar al bij al staat ze bekend als één van de sterkste onderdelen van het oude Habsburgse rijk. Henri d’Arenberg huwde met Gabrielle de Spoelberch, dochter van André de Spoelberch, meteen ook erfgenaam van een deel van het Leuvense brouwersimperium Stella Artois. Eén van de maatschappelijke speerpunten van de familie d’Arenberg is de Arenberg Stichting. Die stelt zichzelf volgend doel: stimuleren van de samenwerking tussen de universitaire wereld (bijvoorbeeld de Katholieke Universiteit Leuven), de overheid (bijvoorbeeld de gemeente Edingen en 52 steden en dorpen in acht Europese landen waar het Huis Arenberg in het verleden een rol speelde), de Rijksarchieven (het Algemeen Rijksarchief van België, de Archieven van Rijnland-Palts en Rijnland-Westfalen), historische verenigingen (Aarschot, Beveren, Edingen, Neufchâteau, Sedan, enz. ) en het bedrijfsleven. Bij de bestuurders van de stichting zien we onder meer burggraaf en ex-premier Mark Eyskens (CD&V) en Frans Van Daele, voormalig kabinetschef van koning Filip en high level CD&V sleutelfiguur.