Familie de Broux [657]

Vermogen € 25 250 000
Gekend als Onbekend
Activiteit Beheer van vermogen
Inplanting Brussel
Huidige positie 657


De familie de Broux is een oude adellijke familie waarover relatief weinig bekend is. Jean de Broux werd in 1981 gedelegeerd bestuurder van de verzekeringsmaatschappij AG. Die maatschappij maakte op dat moment nog deel uit van de Generale Maatschappij of zoals ze beter was gekend, de Société Générale. Die holding was op dat moment in handen van de klassieke Belgische haute finance. In 1983 kwam de Italiaanse raider Carlo de Benedetti de Generale aanvallen wat ultiem eindigde in het feit dat de holding in de handen terecht kwam van de Franse groep Suez. Het Belgische establishment verkoos de Parijse elite boven de Italiaanse furie. Dat verhaal betekende ook de start van de opkomst van Maurice Lippens. In 1983 stootte die Jean de Broux van de AG-troon en werd zelf de sterke man van de verzekeringspoot. Zoals bekend werkte Lippens aan de creatie van de bank- en verzekeringsgroep Fortis. De rest is geschiedenis. Journalist Piet Depuydt omschrijft Jean de Broux in zijn boek ‘De Kloof’ als een ietwat sullige adellijke figuur die geen voeling had met wat er gebeurde tijdens de raid van de Benedetti op de Generale. Het kostte hem dan ook zijn kop. Zijn nakomelingen beheren nu wel zijn vermogen.