Familie De Somer [102]

Philippe De Somer

Vermogen € 221 976 000
Gekend als Van Genechten
Activiteit Kartonproductie en verwerking
Inplanting Turnhout
Tendens Stijgend
Huidige positie 102


De groep Van Genechten is de grootste onafhankelijke producent van gevouwen verpakkingskarton in Europa. Het bedrijf noemt zichzelf technologisch leider in zijn sector. De groep omvat in totaal 12 productie-eenheden, die samen goed zijn voor een jaarlijkse productie van meer dan 200.000 ton karton. Met een personeelsbestand van ongeveer 1600 werknemers haalt de groep een geconsolideerde omzet van 340 miljoen euro. Als tweede belangrijkste activiteit is er de productie van spelkaarten: Van Genechten controleert onder meer 49 procent van Carta Mundi.

In 2009 vierde Van Genechten zijn 175ste verjaardag. ‘Van Genechten staat klaar voor de toekomst’, zei op dat moment ridder Philippe de Somer, de zesde generatie van de familie die het Kempense kartonbedrijf in 1834 oprichtte, en de voorzitter van de familieholding. Zijn 43-jarige zoon Frederic, wiens portret in de statige vergaderzaal van het bedrijf hangt naast dat van zijn zes voorgangers, is gedelegeerd bestuurder van de holding. In 1998 en 1999 moest het bedrijf door zwaar water en werd er stevig gesaneerd. 1998 was goed voor een verlies van 10 miljoen euro. Nu lijkt de situatie iets kalmer, al blijft karton een moeilijke markt met kleine marges.

‘Er is een ongelofelijke druk op de prijzen’, zegt Frederic de Somer. ‘Een paar procent maakt dikwijls het verschil in de prijsberekening. We zitten ook in Polen. Wel, een Pool kost het bedrijf ongeveer 500 euro per maand. Voor een Belg met de torenhoge sociale kosten is dit minstens zes keer meer.