Familie Désiré Collen [468]

Vermogen € 43 268 000
Gekend als Désiré Collen
Activiteit Investeringen in wetenschappelijk onderzoek
Inplanting Londen
Tendens Stijgend
Huidige positie 468


De in 1943 in Limburg geboren Désiré Collen maakte naam als arts en als biotech-ondernemer. Hij zette verschillende ontdekkingen op zijn naam inzake trombose, hemostase en vasculaire biologie. Concreet ontwikkelde hij het eerste zogenaamde t-PA levensreddende biotechnologische geneesmiddel voor de verwerking van bloedklonters.

In 1988 richtte Collen de ‘D. Collen Research Foundation’ op, later opgevormd tot de “Désiré Collen Stichting”. Die vzw moest het grootste gedeelte van de royalty’s van het t-PA-patent recycleren in wetenschappelijk onderzoek. In 1991 verzelfstandigde Collen vanuit de KU Leuven de farma onderneming Thromb-X. Ook Thromb-X richtte zich prioritair op het cardiovasculaire onderzoek. In 1998 volgde de oprichting van ThromboGenics Ltd in Ierland. Samen met Chris Buyse, destijds CFO en 7 jaar lang ook zijn ‘compagnon de route’ bij ThromboGenics, zette Collen ‘Fund+’ op, een ‘evergreen investeringsfonds’ dat kapitaal bijeenbracht van een aantal vermogende Belgen. Koning Albert II nam Désiré Collen in 2012 op in de erfelijke adel, met de persoonlijke titel van baron. Hij kreeg ook de Belgische Francquiprijs