Familie Grosjean [576]

Vermogen € 32 196 000
Gekend als Comet Transport
Activiteit Transport
Inplanting Montigny-le-Tilleul (Henegouwen)
Tendens Neutraal
Huidige positie 576


Het verhaal van Comet Groep begint in 1986, wanneer Alfred Grosjean de activiteiten overneemt van transporteurs Paridans in Aubange en vervolgens die van Bodson in Châtelet in 1987. Na korte tijd beginnen de volumes te stijgen en winnen de staalactiviteiten aan belang. In 1988 wordt de ‘Compagnie des Métaux de la Sambre’ gecreëerd (vandaag beter bekend als Cometsambre), vier jaar later gevolgd door Recymet. Daarmee zijn de fundamenten gelegd voor Comet Groep. Nadat hij zich eerst een aantal jaar had bekwaamd op het terrein, neemt Alfred Grosjeans zoon Pierre datzelfde jaar de leiding van de onderneming over. In 1997 geeft hij de fakkel door aan zijn broer Philippe Grosjean.

Comet Groep weet zijn positie snel te consolideren en voelt op dat moment de behoefte om uit te breiden en zijn activiteiten uit te bouwen. Door de overname van bestaande en de creatie van nieuwe bedrijven heeft de groep zijn plaats op de markt voor ferro- en non-ferrometalen versterkt en daarnaast ook zijn expertise uitgebreid naar andere activiteitengebieden in het recyclagedomein. Vandaag bestaat Comet Groep uit een dertigtal ondernemingen op het Belgische en het Franse grondgebied en uit performante installaties waarmee een belangrijk recyclagevolume wordt gehaald.