Familie Klaasen [536]

Vermogen € 35 866 000
Gekend als Pluvera
Activiteit Kippenkweek
Inplanting Turnhout
Tendens Stijgend
Huidige positie 536


De geschiedenis van dit bedrijf gaat terug tot 1930, toen Jos Klaasen als pionier startte met een handel in kippenmeel en de verkoop van kuikens. De eerste broeikast maakte hij nog zelf. In 1939 start hij een eigen maalderij. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de groei gestaag voortgezet.

De productie van levend pluimvee gebeurt volgens het zogenaamde integratieprincipe. Dit betekent dat Klaasen de volledige keten beheerst. Het proces begint bij de opkweek van eigen moederdieren. Permanente controle op het voeder, de huisvesting en de gezondheid van de dieren zorgt voor broedeieren van uitzonderlijke kwaliteit die de basis vormen voor een performant kuiken. De broedeieren worden uitgebroed in en eigen broeierij. De eendagskuikens worden vervolgens in eigen kwekerijen of bij diverse contractkwekers geplaatst.

De belangrijkste schakel voor de productie van de vleeskuikens wordt gevormd door de pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn deels in volledig eigen beheer en deels onder vorm van contractkweek.

Klaasen beschikt ten slotte over een hypermoderne slachterij welke gericht is op het slachten en verwerken van leghennen en brengt haar producten op de markt onder de eigen Pluvera-merknaam. Klaasen behoort tot de top van de soepkipslachterijen en verwerkers binnen Europa. Dagelijks verwerkt de groep ongeveer 70.000 leghennen. Deze hennen worden na het slachten ofwel verpakt voor retail en groothandel, ofwel worden deze versneden voor verdere verwerking.

De familie beheert ten slotte nog een garage die fungeert als Toyota en Lexus Dealer voor Turnhout.