Familie Nolet de Brauwere van Steeland [156]

Vermogen € 170 000 000
Gekend als Physiol
Activiteit Productie van kunstlenzen voor menselijke gebruik
Inplanting Luik
Huidige positie 156


In 1975 start Marc Nolet zijn universitaire studies aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Einddoel is mijningenieur te worden. Op weg daar naar toe last Nolet een pauze in om zijn legerdienst als paracommando te vervullen. Als mijningenieur vertrekt hij eerst in opdracht van de toen nog Belgische multinational Petrofina naar de Verenigde Staten. Na drie jaar besluit hij dat Petrofina niet een bedrijf is dat hem ligt en hij kiest voor andere uitdagingen. Na vijf jaar in de VS keert hij terug naar België. Hij wordt opgevist door consultant McKinsey die hem een opdracht laat uitvoeren voor het mijnbedrijf Gecamines, actief in Congo. Het Afrikaanse continent intrigeert Nolet en hij probeert er een bedrijf op te starten voor de toelevering van wisselstukken voor industriële machines. Maar dat blijkt een weinig winstgevende activiteit te zijn.

In 1997 vindt Nolet zijn definitieve gading. Hij neemt het Luikse bedrijf Physiol over. Deze spin off van de Luikse universiteit werd opgestart door professor Michel Delmelle en produceert kunstlenzen voor mensen die getroffen worden door cataract. Nolet merkt al snel dat die lenzen eigenlijk een relatief ordinair product zijn met weinig toegevoegde waarde. In zijn zoektocht naar nieuwe producten, klopt hij aan bij het Luikse Centre Spatial. Zij beschikken over heel wat optische kennis inzake satellieten. In 2010 wordt Christophe Pagnoule hoofd van de groep ontwikkeling van Physiol. Pagnouile zal de eerste trifocale lens ontwikkelen, met een doorbraak op de wereldmarkt. Korte tijd later verkoopt Nolet 50 % van zijn bedrijf aan de Amerikaanse investeerder TA Associates. Die brengen de nodige middelen aan om het Zweedse bedrijf Alyko over te nemen, korte tijd later gevolgd door de overname van het Italiaanse Optikon.

In 2018 produceert Physiol 380.000 lenzen. Een jaar later moeten dat er 440.000 zijn. Physiol is een snelle groeier die er in slaagt al die jaren zeer winstgevend te blijven. Eind 2018 verkoopt TA Associates het bedrijf aan de Amerikaanse concurrent Beaver-Visitec. Nolet verkoopt mee en passeert aan de kassa. Een overnameprijs wordt niet genoemd, maar bedragen van meer dan 400 miljoen euro circuleren. Nolet blijft ook na de verkoop van Physiol CEO van het bedrijf, en krijgt een zitje in de raad van bestuur van BVI.