Familie Siau [230]

Bernard Siau

Vermogen € 104 037 000
Gekend als Alsico
Activiteit Productie van werkkledij
Inplanting Kluisbergen
Huidige positie 230


Het familiebedrijf Alsico, opgericht in 1934, is momenteel met Bernard Siau in handen van de derde generatie. In 1982 namen Bernard Siau en zijn broer Philippe het management in handen. Bernard was als burgerlijk ingenieur de technische man. Als econoom leidde Philippe de financiële kant van het bedrijf. Maar op het einde van de jaren tachtig verloor Bernard Siau zijn broer in een verkeersongeval. Toen deed zich uiteraard het probleem van de opvolging voor. ‘Op dat pijnlijke moment heb ik begrepen dat een onderneming niet rond één persoon kan draaien. Nochtans gebeurt dit al te veel in familiebedrijven’, zegt Bernard Siau. ‘Daarom koos ik voor een degelijk uitgebouwd management. Daarbij stond de decentralisatie van de operationele taken voorop. In eerste instantie heb ik de algemene leiding en het financieel beheer overdragen. Hetzelfde gebeurde met de verantwoordelijkheid over de productie, de logistiek en de verkoop. Ik deed een paar stappen achteruit. Ik blijf van alles op de hoogte, maar ben niet onvervangbaar.’

Alsico is producent van werkkledij, technische kledij en medische kledij. Het bedrijf produceert, behalve in Tunesië, hoofdzakelijk in Tsjechië, Slovakije en Marokko. Van de 2300 werknemers van Alsico zijn er slechts een tweehonderdtal aan de slag in Ronse. Bernard Siau is zowat een specialist in uitwijkmanagement. Bernard Siau: ‘Onze productie in Tsjechië werd opgestart in 1992 en was aanvankelijk defensief bedoeld. Dat wil zeggen dat wij als producent met hoge binnenlandse lonen onze overlevingskansen probeerden te verbeteren door te gaan produceren in een lagelonenland. Maar inmiddels zijn de loonkosten in Tsjechië sterk gestegen. Daarom zijn we in dat land overgeschakeld op offensieve uitwijking: vanuit Trebic leveren we nu bedrijfskledij aan de Oost-Europese markten. Met groot succes: Oost-Europa was vorig jaar onze snelste groeimarkt.’

Alsico is nog steeds voor honderd procent een familiebedrijf. Een beursgang ziet Bernard Siau niet zitten: ‘Ik ben daar nogal categorisch over. Onze kapitalistische economie zie ik niet zitten. Kijk maar naar Lernout. Als VEV-bestuurder onderschrijf ik veeleer het concept van duurzaam ondernemen, waarbij naast het financiële aspect, ook het sociale en het milieu aan bod komen. Mij moet je niet vragen hoeveel winst een bedrijf moet halen. Voor mij is the sky niet the limit. Winst is nodig om de continuïteit van de onderneming te garanderen. Daarbij hoort onder andere een billijke vergoeding van de aandeelhouders.’