Familie Van Den Bosch [596]

Vermogen € 30 910 000
Gekend als Den Bosuil
Activiteit Verhuur van industrieel vastgoed
Inplanting Schoten
Huidige positie 596


Het immobiliënbedrijf Den Bosuil van de familie Van Den Bosch heeft als activiteit het verhuren van magazijnen en kantoren, die in eigendom en in eigen beheer zijn. Deze panden worden te huur aangeboden, ofwel voor een korte periode van minimum 1 jaar tot langere perioden. Het bedrijf heeft verschillende oppervlakten beschikbaar vanaf 300 m2 tot 20.000 m2 . Er kunnen verschillende units samen genomen worden zodat een grotere oppervlakte kan bekomen worden. Op onbebouwde terreinen kan Den Bosuil als eigenaar een gebouw voorzien om te verhuren. Zusterbedrijven zijn Industriepark De Metropool en Bosco. Beide leggen zich toe op dezelfde activiteiten met name verhuren van industriële onroerende goederen. Den Bosuil is meest actief in de driehoek Schoten, Deurne en Wijnegem.