Familie Wanty [515]

Christophe Wanty

Vermogen € 37 539 000
Gekend als Ets. Maurice Wanty
Activiteit Bouwbedrijf
Inplanting Binche
Tendens Stijgend
Huidige positie 515


Wanneer Maurice Wanty, architect van opleiding, in 1946 terugkeerde uit Duitsland waar hij vijf jaar in gevangenschap vertoefde tijdens de Tweede Wereldoorlog, richtte hij een onderneming op die gespecialiseerd was in metselwerken en kleine bouwwerken. Het bedrijf bouwde individuele woningen en voerde werken uit in gewapend beton in de verschillende kolenmijnen in de regio. In 1954 vestigde het bedrijf zich in Epinois, aan de poorten van de stad Binche. Het startte met de productie van blokken en vloerplaten van beton. Na de sluiting van de eerste kolenmijnen en onder impuls van zijn oudste zoon André investeerde Maurice Wanty in de aankoop van een eerste hydraulische graafmachine en deed hij grondwerken voor individuele huizen. Dit onderdeel van het bedrijf kende een echt succes en werd al snel uitgebreid naar de uitvoering van wegenwerken.

Vanaf 1971 betekende de komst van Michel Wanty, de tweede zoon van Maurice en burgerlijk ingenieur in de bouwkunde, een stimulans voor het echte succes van de onderneming. Deze breidde het bedrijf uit op het gebied van openbare en private werken en werd actief in de sanering, asfaltering, afbraakwerken, rehabilitatie van industriële terreinen en de plaatsing van waterleidingen. In 1998 deed de derde generatie Wanty zijn intrede in wat ondertussen was uitgegroeid tot een industriële groep. Christophe Wanty, handelsingenieur en manager, vervoegde zijn vader Michel evenals schoonzoon Benoît Soenen, die als landbouwingenieur gespecialiseerd was in het milieu. Er brak zo een nieuw tijdperk aan voor het bedrijf, met in het begin van de jaren 2000 een scherper diversificatiebeleid in het onderhoud van machines voor bouwkunde, het leveren van diensten aan de staalindustrie, de wegmarkering, de uitbating van groeven, de recyclage van afval en het plaatsen van containers. Het bedrijf exporteert nu ook zijn kennis naar het buitenland met de oprichting van een Frans filiaal dat actief is in afbraak.

In 2018 kocht de familie Wanty de concurrent Ronevaeu over van de familie Belfroid. Meteen werd het bedrijf daarmee 50 % groter.