Familie Yvonne Schaltin [324]

Vermogen € 71 228 000
Gekend als ZNU
Activiteit Uitgeverij
Inplanting Aartselaar
Huidige positie 324


De Zuidnederlandse Uitgeverij (ZNU) met haar operationeel hoofdkwartier in Aartselaar behoort ongetwijfeld tot de minder bekende parels van het Vlaams economisch landschap. Dit familiaal bedrijf, in handen van de zussen Frieda en Yvonne Schaltin, groeide uit tot één van de grootste Vlaamse uitgeverijen. ZNU is een gediversifieerde uitgever die van start ging met de productie van kinder- en jeugdboeken maar momenteel de helft van haar omzet realiseert met non-fictie voor volwassenen. Het gaat dan vooral om boeken over toerisme, hobby, huis-, tuin- en keukenboeken. De uitgeverij bezit filialen in Frankrijk en Spanje.

Een belangrijke expansie kwam er in 1994. Op dat moment verkocht de Nederlandse groep Perscombinatie-Meulenhoff haar participatie van 37 procent in Standaard Boekhandel aan ZNU. In september 1995 nam ZNU de meerderheid in Standaard Boekhandel door een nieuw pakket aandelen over te nemen van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV). Momenteel controleert ZNU 99 procent van de keten van boekenwinkels. Standaard Boekhandel controleert in Vlaanderen en Brussel een 80-tal winkels.

De familie Schaltin leidt en uiterst discreet bestaan en is nooit in het publiek te zien. Ook over ZNU sijpelt slechts mondjesmaat informatie naar buiten. Wel duidelijk is dat ZNU een echte cash machine blijft. De groep is ook eigenaar van Azur, actief als boekenverkoper via internet.

Yvonne Schaltin controleert 33 % van het bedrijf. Haar zus Hilde overleed eind 2016. Ook ZNU-topman Jan Vande Velde staat in deze lijst.