Familie Van Bauwel [361]

Vermogen € 61 863 000
Gekend als Onbekend
Activiteit Beheer vermogen
Inplanting Brasschaat
Tendens Stijgend
Huidige positie 361


Leo Van Bauwel is één van de oudgedienden in het milieu van de Antwerpse beleggingsvennootschappen en beursmakelaars. Aan het eind van de vorige eeuw slaagde hij er in samen met een collega beursmakelaar een participatie op te bouwen van 15 procent in de verzekeringsgroep Mercator die op dat moment werd gecontroleerd voor 56 procent door de Zwitserse verzekeraar La Baloise. Leo Van Bauwel slaagde er ook in een belangrijke positie in te nemen binnen het Antwerpse financiële milieu. Zo was hij penningmeester van de Beurs van Antwerpen. Hij begeleidde ook mee de consolidatie van de beursvennootschappen in Antwerpen eind van de vorige eeuw. Van Bauwel was vooral sterk in participaties in de holdings van de groep Brederode. Leo Van Bauwel overleed in mei 2015 op 86-jarige leeftijd. Zijn dochter beheert verder het familiaal vermogen.