Oswald Van Damme [551]

Vermogen € 35 123 000
Gekend als De autokeuring
Activiteit Centra voor autokeuring
Inplanting Oostende
Tendens Stijgend
Huidige positie 551


Oswald Van Damme moet zowat de peetvader zijn van de autokeuringscentra in België. Van Damme controleert de keuringscentra van Oostende en Brussel (Evere). Hij was jarenlang de sterke man van de vzw Goca. Goca is de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuringen en rijbewijzen. In 1933 werden de eerste ondernemingen, belast met de autokeuring, officieel erkend door de overheid. Daar het nodig was gestandaardiseerde en eenvormige contacten te onderhouden met de overheid en de andere federaties die actief zijn in de automobiel- en transportsector, werden deze ondernemingen uiteindelijk in een federatie verenigd in 1938 onder de noemer Goca. De groepering werd officieel erkend als vzw in 1962. In 1965 werd de organisatie van de rijbewijsexamens voor de vervallenverklaarden toegevoegd aan de opdracht die door de overheid werd toevertrouwd aan de leden-ondernemingen. Via de vzw coördineren de leden-ondernemingen vandaag de werking in België van 77 keuringscentra en 32 examencentra tot het behalen van het rijbewijs, overeenkomstig de instructies en onder de controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.