Koning Boudewijn Stichting groeit sterk

Evolutie KBSMocht de Koning Boudewijn Stichting (KBS) een Rijkste Belg zijn, ze zou op de 28ste plaats staan in deze ranglijst, net tussen de families De Clerck en Vandermarliere. De voorbije vijf jaar kon de KBS haar eigen vermogen bijna verdubbelen van 325 naar 635 miljoen euro. De netto winst kende dezelfde explosieve groei, vorig jaar goed voor een bedrag van 94 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening van de KBS over het jaar 2015 die dezer dagen werd gepubliceerd.De KBS financiert zichzelf op basis van haar eigen vermogensportefeuille en van de portefeuille van de fondsen met kapitaal die ze beheert in opdracht van derden. Die portefeuille steeg in 2015 met 74 miljoen euro tot 589 miljoen euro. De KBS beschouwt deze portefeuille als “onaantastbaar”. Ze kan dus in principe niet afnemen. De opbrengst van de portefeuille staat in voor de werkingskosten van de KBS en de diverse fondsen.

De KBS kon haar inkomsten uit schenkingen, legaten en subsidies optrekken van 109 naar 151 miljoen euro. De Stichting surft dus mee op de tendens dat schenkingen aan het goede doel duidelijk in de lift zitten de voorbije jaren. De KBS beheert naast haar eigen stichting een 450-tal fondsen in opdracht van particulieren.

De KBS had in de vorige eeuw af te rekenen met veel kritiek uit politiek hoek, zo schrijft wijlen premier Wilfried Martens in zijn Memoires. Veel politici hadden het er moeilijk mee dat de koning over een eigen denktank beschikte. Ze beschouwden studies van KBS doorgaans als kritiek op hun beleid. De KBS heeft hierop geanticipeerd, onder meer door een aantal ministers van staat, gewezen ministers en goed geplaatste politici als bestuurder aan te trekken.

Marleen Vanderpoorten
Marleen Vanderpoorten

Zo verlieten dit jaar Luc Coene, ex-kabinetschef van premier Guy Verhofstadt, gewezen Gouverneur van de Nationale Bank en Open VLD signatuur, Lodewijck De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant en SP.a signatuur, en Olivier Vanderrijst, ex-kabinetschef van Laurette Onkelinx , PS-signatuur, de raad van bestuur van de KBS. Nieuwkomers zijn dan weer Laurence Bovy, regeringscommissaris bij de ULg en het Universitair Ziekenhuis van de Luikse universiteit en vertrouwelinge van Laurette Onkelinx (PS), Yasmine Kherbache, SP.a kopstuk in Antwerpen, Vlaams parlementslid en lid van de Antwerpse gemeenteraad, Marleen Vanderpoorten, Open VLD, ere-voorzitter van het Vlaams Parlement en gewezen minister van Onderwijs en Jean Hilgers, directeur van de Nationale Bank van België en van CdH signatuur. Ook gewezen MR-minister Sabine Laruelle zetelt in de raad.

Serge Brammertz
Baron Serge Brammertz

Voorzitter van de KBS is de ondernemer Thomas Leysen. Hij verkeert onder meer in het gezelschap van Eric Domb, eigenaar van het pandapark Pairi Daiza en zakelijke partner van Marc Coucke. Een andere opmerkelijke bestuurder is baron Serge Brammertz, topjurist en gewezen hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal. De kabinetschef van de koning is altijd lid van de raad van bestuur. Momenteel is dat nog Frans Van Daele, gewezen topdiplomaat met een CD&V-signatuur. In het paleis wordt echter gefluisterd dat Van Daele gevraagd heeft om dit jaar zijn pensioen te kunnen opnemen. Het is dus uitkijken naar een nieuwe naam.