Adel overheerst Top 10 Rijkste Belgen

(Grafiek: De Tijd)

Acht van de 10 families uit de Top 10 van de Rijkste Belgen zijn van adel. Ze controleren samen 68 miljard euro of 94 % van de gecumuleerde Top 10. Enkel de familiale aandeelhouders van baggergroep De Nul en van Katoen Natie, Fernand Huts, vallen buiten de lijst. En daar zijn verklaringen voor. De broers De Nul kwamen ooit met het gerecht in aanraking in een fiscaal dossier terwijl Fernand Huts niet onder stoelen of banken steekt dat hij Vlaanderen verkiest boven België. De 500 Rijkste families zijn samen goed voor 142 miljard euro. 11 % van hen of 54 families zijn van adel. Die 11 procent zijn samen goed voor een vermogen van bijna 80 miljard euro.De cijfers zijn opgemaakt door de financiële krant L’Echo op basis van onze website. De analyse van de krant is opmerkelijk. Vooreerst is er de vaststelling dat de Rijkste Belg, de combinatie van de adellijke families de Spoelberch, de Mévius en Vandamme, allen aandeelhouders van AB Inbev, de balans zwaar doen overhellen. Samen zijn ze goed voor 46 miljard euro. Van de 8 Rijkste adellijke families zijn er 7 die geadeld werden na 1830 en dus tot de ‘nieuwe adel’ kunnen gerekend worden. Sommige families zoals de Boëls en de Janssens zijn dat al meer dan 100 jaar. Anderen zoals Jef Colruyt en de familie Moorkens zijn van meer recente datum. Albert Frère werd baron in 1995. Het koninklijk paleis weet dus zijn vermogende onderdanen te plaatsen.